Викладач педагогіки Березівська Т.С. підготувала виставку матеріалів сучасних педагогів-гуманістів – В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі та О.А. Захаренка, де були представлені їх праці, фотоматеріали з життя і педагогічної діяльності, творчі та дослідницькі роботи студентів, презентації та ін.

Виставка-1