З 17 по 27 жовтня 2017 року в педагогічному коледжі проходила декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. Всі заходи, передбачені планом декади, були спрямовані на вирішення проблем формування вільної й відповідальної особистості потенційних учителів, вихователів, що володіють загальною культурою, прогресивним світоглядом, моральною свідомістю, громадянською відповідальністю та професійною компетентністю, підготовку студентів – майбутніх фахівців  початкової та технологічної освіти до розуміння проблем реформування та оновлення Української школи.

Планом декади передбачалось проведення заходів, спрямованих на формування особистості майбутнього вчителя як компетентного, високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної педагогічної діяльності.

У рамках декади було проведено різнопланові  заходи, метою яких було поглиблення інтересу у майбутніх освітян до професії вчителя, збагачення їх досвіду щодо організації та проведення навчально-виховного процесу у сучасній школі, розширення уявлень про сучасні педагогічні технології навчання та виховання школярів.

З цією метою було організовано та проведено святковий вечір до Дня працівників освіти (відповідальна Тарасенко Л.Л.),  педагогічну інформацію «Концепція виховання громадянина за спадщиною В.О.Сухомлинського», для студентів  ІІ-х курсів, «Етичні стосунки студента-практиканта з учнями» для студентів IV-х курсів (відповідальна викладач педагогіки Березівська Т.С.), олімпіаду з педагогіки та психології для студентів  IV та ІІ-х  курсів (відповідальні  Березівська Т.С., Жерепа О.П.,  Попик О.О. та Савченко М.В.), переможцями яких стали:

педагогіка: І місце – Арсентьєва Віта – 41 гр.,

Ріпа Дарія – 42 гр.,

Новохатько Яна – 43 гр.

ІІ місце  – Берлюта Анна – 41 гр.,

Шаблій Ірина  –  42 гр.,

Куц Катерина – 43 гр.

ІІІ місце – Солдатенко Людмила   –  41 гр.,

Киніченко Анжела – 42 гр.,

Вельченко Анжеліка  –  43 гр.

 

психологія:  І місце –  Стрикаль Ольга – 23 гр.,

Шкворець Тетяна – 23 гр.,

Протопоп Єлизавета – 24 гр.

ІІ місце –  Пеньора Василина – 21 гр.,

Багінський Павло – 24 гр.

ІІІ місце – Келип Євгенія – 22 гр.,

Голодько Тетяна – 24 гр.

 

Глибокі, наукові знання з педагогіки показали студенти Федяніна В., Гудзь К. – 41 група, Головіна Л. – 42 група, Якубенко Ю. – 43 група. Вони чітко розкрили всі питання завдань олімпіади, пов’язали теоретичні знання з практикою в школі.

В рамках декади був проведений творчий конкурс серед студентів 4-х курсів «Якою я бачу свою майбутню професію».  Призові місця зайняли студенти:

І місце – Якубенко Юлія – 43 гр.,

ІІ місце – Федяніна Віта та Гудзь Катерина – 41 гр.,

ІІІ місце – Головіна Лідія – 42 гр.

Цікаво  була  представлена  виставка  матеріалів педагогів-гуманістів            В.О. Сухомлинського – «Твори добро, бо ти людина» та О.А. Захаренка –    «Добротворець із Сахнівки»,  яку    підготували викладач Березівська Т.С. та працівники бібліотеки коледжу – Бенеда С.Л., Савицька О.В., та Молчанова М. В..

Впродовж усього періоду декади психолого-педагогічних дисциплін в кабінеті педагогіки діяла виставка науково-методичних матеріалів викладачів циклової комісії, де були представлені методичні доробки з предметів психолого-педагогічного циклу: інструктивні матеріали, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, статті, матеріали конференцій, у яких брали участь викладачі комісії Березівська Т.С., Жерепа О.П., Чечель С.М., Попик О.О., Савченко М.В.. Лаборант кабінету педагогіки та психології Геращенко В.Б. підготувала виставку новинок психолого-педагогічної літератури.

В рамках декади викладач Березівська Т.С. виступила на психолого-педагогічному семінарі з темою «Засоби професійного розвитку майбутніх фахівців  початкової  школи в процесі організації навчальної практики».

Планується проведення педагогічних читань та науково-парактичної конференції до ювілейної дати – 100-річчя від Дня народження В.О.Сухомлинського.

Викладач психології Попик О.О. провела психологічне дослідження адаптації першокурсників у вузі. Інформацію про результати дослідження адаптації студентів у вузі буде зроблено викладачем на загальних зборах батьків першокурсників.

Цікаво проводились бесіди з учнями під час проходження педагогічної практики в групах продовженого дня студентами 41, 42, 43 груп на теми «Криниця совісті». Вони використовували матеріал з досвіду роботи О.А.Захаренка та його послідовників. Студенти використовували відео матеріали, фото матеріали. Такі виховні заходи плануються проводитись і в ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

Заходи було проведено на високому методичному  та науковому рівні і сприяли формуванню у студентів переконаності у важливості постійної роботи над власним професійним становленням.

Декада завершилась проведенням підсумкового засідання комісії  з проблеми «Розвитку компетентностей вчителів   як сукупності знань, умінь, навичок, які потрібні для успішного виконання функцій навчання, виховання, розвитку особистості», де виступили  Березівська Т.С., Чечель С.М. та Савченко М.В.