21-22 листопада 2015 року за сприяння Міністерства освіти і науки України в  Гуманітарному корпусі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  в м. Києві відбулись Десяті Всеукраїнські Педагогічні Читання «Виховуватися в моральному кліматі пам’яті», в яких взяли участь: заступник директора з виховної роботи Тарасенко Людмила Леонідівна, завідуюча методичним кабінетом Градоблянська Наталія Василівна та голова комісії психолого-педагогічних дисциплін Березівська Тетяна Сергіївна. На Читаннях було розглянуто  два найважливіших поняття в контексті духовного гуманізму: «Пам’ять» і «Виховання». Вимір духовності допомагає нам осягнути і повернути цим та іншим поняттям їхній сокровенний зміст, внаслідок чого перед нами відкриваються прекрасні горизонти гуманної педагогічної свідомості.

Моральний клімат пам’яті – це створення Учителем, Вихователем, Батьками такого простору, в якому живуть Піднесені і Прекрасні Образи, здатні пробудити в душах наших учнів Образ Творця і спрямувати їх до самовиховання.

На цих Читаннях  обговорювались питання, як створювати такий простір, якими образами його наповнювати і наповнюватися самим.

Відкрив Читання С.Л. Крук, кандидат педагогічних наук, президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки (ВАГП), віце-президент Міжнародного центру Гуманної Педагогіки, директор центру інноваційної педагогіки та психології Хмельницького Національного університету, доцент, Лицар Гуманної Педагогіки.

Звернення до учасників Читань зробив академік, доктор психологічних наук, професор, іноземний член Національної Академії Педагогічних Наук України, почесний президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки   Ш.О. Амонашвілі.

З доповідями виступили директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України І.Д. Бех, академік-секретар НАПН України, іноземний академік  РАО та Академії природничих наук ФРН, доктор психолого-педагогічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений  діяч  науки  і  техніки  України,  директор  Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України  С.Д.Максименко.

Було  проведено шість  творчих майстерень:

 1. «Пам’ять Духа і земне життя людини» – С.Л.Крук, В.К.Гаврилькевич.
 2. «Самовдосконалення – основа морального клімату пам’яті» – З.І.Хоменко, І.О.Ерметов.
 3. «Жити і діяти з почуттям відповідальності за свої думки і слова» – С.А.Гаряча, Н.В.Стеценко.
 4. «Світло з майбутнього і горизонти наук у змісті освіти» – Л.І.Таранченко, В.Н.Безвершук.
 5.  «Сім’я як відображення вічності» –  Л.Г.Толстікова, О.М.Брусенцова.
 6. «Культурна традиція народу – основа морального клімату пам’яті» – В.П.Матяшук,    А.І.Богосвятська.

та сім Майстер-класів:

 1. «Ментальність українців у контексті морального клімату пам’яті» – Л.М.Кірдіщева.
 2. «Я пошукаю в пам’яті майбутнє» – В.М.Кіріна – Радчук.
 3. «Світ прекрасного  для  дитини  починається  в  сім’ї» – О. І. Омельченко, К. В. Омельченко.
 4. “Учитель та батьки – творці  Особистості Дитини на шляху  її піднесення та самовдосконалення” –   А. М. Крутас, С.В.Погребняк,  І. В. Фют.
 5. «Слово – ключ до таємниці Життя» – А.І. Богосвятська.
 6. «Дошкільне виховання та ранній розвиток» – П.Ш.Амонашвили.
 7. «Що в серці ми  зберігаємо?» – О. В. Данилюк, Н. С. Кобзева, В.А.Кучеровський,   І.Є.Яворська.

Голова комісії психолого-педагогічних дисциплін Т.С.Березівська