З 19 по 30 жовтня 2015 року в педагогічному коледжі проходила декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. Всі заходи, передбачені планом декади, були спрямовані на вирішення проблем формування вільної й відповідальної особистості потенційних учителів, вихователів, що володіють загальною культурою, прогресивним світоглядом, моральною свідомістю, громадянською відповідальністю та професійною компетентністю, підготовку студентів – майбутніх фахівців  початкової освіти до розуміння проблем реформування та оновлення початкової освіти.

Планом декади передбачалось проведення заходів, спрямованих на формування особистості майбутнього вчителя як високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної педагогічної діяльності.

У рамках декади було проведено різнопланові  заходи, метою яких було поглиблення інтересу у майбутніх освітян до професії вчителя, збагачення їх досвіду щодо організації та проведення навчально-виховного процесу у сучасній школі, розширення уявлень про сучасні педагогічні технології навчання та виховання школярів.

З цією метою було організовано та проведено святковий вечір до Дня працівників освіти (відповідальна викладач педагогіки Березівська Т.С.), педагогічну інформацію «Етика спілкування студента-практиканта з учнями» для студентів IV курсів (відповідальна викладач психології Попик О.О.), олімпіаду з педагогіки та психології для студентів  IV та ІІ-х  курсів (відповідальні   Березівська Т.С.,   Жерепа О.П.,    Попик О.О. та Савченко М.В.), переможцями яких стали:

педагогіка: І місце   –   Міщанчук Ірина – 43 група;

ІІ місце  – Похитун Маргарита – 41 група,

Панова Анастасія  – 42 група;

ІІІ місце – Тимошенко Анна – 41 група,

Заїка Олександр – 42 група,

Литовченко Марія – 43 група.

 

психологія:  І місце –  – 23 група,

 

ІІ місце –  Богданов Руслан – 25 група,

 

ІІІ місце – Початенко Яна – 24 група,

21 гр.

Викладачі Березівська Т.С. і Жерепа О.П. організувала конкурс творчих робіт студентів «Якою я бачу  свою майбутню професію», в якому переможцями стали:

І місце – Харченко Дарія – 42 гр.

ІІ місце – Козій Альона – 41 гр.,

Поковба Ірина – 32 гр.

ІІІ місце – Пухлій Роман – 43 гр.,

Гончар Ірина – 33 гр.

Цікаво була представлена виставка матеріалів педагогів-гуманістів

В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі та О.А. Захаренка, яку  підготувала Березівська Т.С.

Впродовж усього періоду декади психолого-педагогічних дисциплін в кабінеті педагогіки діяла виставка науково-методичних робіт викладачів циклової комісії, де були представлені методичні доробки з предметів психолого-педагогічного циклу: інструктивні матеріали, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, статті, матеріали конференцій, у яких брали участь викладачі комісії, діяла виставка новинок психолого-педагогічної літератури.

Викладач психології Попик О.О. провела психологічне дослідження адаптації першокурсників у вузі. Інформацію про результати дослідження адаптації студентів у вузі буде зроблено викладачем на загальних зборах батьків першокурсників.

На достатньо високому рівні відбулися педагогічні читання «В.О.Сухомлинський про педагогічну майстерність вчителя», які організували Березівська Т.С. та        Чечель С.М.. Перед студентами виступили Березівська Т.С. – викладач комісії психолого-педагогічних дисциплін, Гулінська Н. – студентка 42 гр., Каптенко Я. – студентка 42 гр., Бондаренко А. – студентка 42 гр., Панова А. – студентка 42 гр., Антоненко Л. – студентка 32 гр., Прядко К. – студентка 32 гр., Оришеч Л. – студентка 33 гр., Соловищук К. – студентка 33 гр.

Заходи було проведено на високому методичному  та науковому рівні і сприяли формуванню у студентів переконаності у важливості постійної роботи над власним професійним становленням.

Але, в зв’язку з тим, що багато заходів, запланованих на декаду, виходять за рамки термінів, викладачі комісії планують далі працювати над виконанням запланованих заходів, а саме:

  1. Екскурсія в Сахнівську авторську школу О. А. Захаренка з студентами 42, 14 груп. (відповідальні – Березівська Т.С., Чечель С.М.) – листопад, 2015.
  2. Конкурс «Вчитель – моє покликання». (відповідальна – Жерепа О.П.) – січень, 2016.
  3. Участь в ІІ турі конкурсу «Вчитель – моє покликання». (відповідальна – Березівська Т.С., Жерепа О.П.) – квітень, 2016.
  4. Науково-практична конференція «Освіта для сталого розвитку». (відповідальна Березівська Т.С.) – листопад, 2015.
  5. Оформлення педагогічного календаря до 160-річчя від дня народження С.Русової та до 175-річчя від дня народження Х. Алчевської. (відповідальна – Чечель С.М.) – до 30.11.2015;  до 30.04.2016.
  6. Радіогазети до   160-річчя від дня народження С.Русової та до 175-річчя від дня народження Х. Алчевської. (відповідальні – Чечель С.М., Жерепа О.П.) – лютий, 2016; квітень, 2016.

Декада завершилась проведенням підсумкового засідання комісії  з проблеми «Професійна підготовка студентів педагогічного коледжу».