З 17 по 28 жовтня 2016 року в педагогічному коледжі проходила декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. Всі заходи, передбачені планом декади, були спрямовані на вирішення проблем формування вільної й відповідальної особистості потенційних учителів, вихователів, що володіють загальною культурою, прогресивним світоглядом, моральною свідомістю, громадянською відповідальністю та професійною компетентністю, підготовку студентів – майбутніх фахівців  початкової освіти до розуміння проблем реформування та оновлення початкової освіти.

Планом декади передбачалось проведення заходів, спрямованих на формування особистості майбутнього вчителя як високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної педагогічної діяльності.

У рамках декади було проведено різнопланові  заходи, метою яких було поглиблення інтересу у майбутніх освітян до професії вчителя, збагачення їх досвіду щодо організації та проведення навчально-виховного процесу у сучасній школі, розширення уявлень про сучасні педагогічні технології навчання та виховання школярів.

З цією метою було організовано та проведено святковий вечір до Дня працівників освіти (відповідальна викладач педагогіки Жерепа О.П.),  педагогічну інформацію «Етика спілкування студента-практиканта з учнями» для студентів IV курсів (відповідальна викладач психології Березівська Т.С.), олімпіаду з педагогіки та психології для студентів  IV та ІІ-х  курсів (відповідальні  Чечель С.М.,  Жерепа О.П.,  Попик О.О. та Савченко М.В.), переможцями яких стали:

педагогіка: І місце – Дем’янюк Лілія – 41 гр.,

Антоненко Любов – 42 гр.,

Гой Наталія – 43 гр.

ІІ місце  – Романенко Альона – 41 гр.,

Прядко Карина  –  42 гр.,

Оришеч Лариса – 43 гр.

ІІІ місце – Розсоха Юлія   –  41 гр.,

Кривоніс Вадим  –  43 гр.

психологія:  І місце –  Пріщенко Тетяна -34 гр.,

Бутило Валентина – 23 гр.

ІІ місце –  Сорокіна Альона – 34 гр.,

Богданов Руслан,

 Маняк Олексій –  35 гр.,

   Сарапин Вікторія – 23 гр.

    ІІІ місце –– Смеречинська Іванна         – 21 гр.,

Даценко Дарина – 22 гр.,

Пісковий Ярослав – 35 гр.

Цікаво була представлена виставка матеріалів педагогів-гуманістів

В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі та О.А. Захаренка, яку  підготувала

Березівська Т.С.

Впродовж усього періоду декади психолого-педагогічних дисциплін в кабінеті педагогіки діяла виставка науково-методичних робіт викладачів циклової комісії, де були представлені методичні доробки з предметів психолого-педагогічного циклу: інструктивні матеріали, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, статті, матеріали конференцій, у яких брали участь викладачі комісії, діяла виставка новинок психолого-педагогічної літератури.

Чечель С. М. підготувала студентів 4 курсу до проведення педагогічної інформації для студентів   ІІІ-ІV курсів «80 років від дня народження О.А. Захаренка: 1937-2002». Нею були підібрані цікаві матеріали з життя та творчості О.А.Захаренка. Студенти серйозно підготувалися до проведення цієї інформації.

Викладач психології Попик О.О. провела психологічне дослідження адаптації першокурсників у вузі. Інформацію про результати дослідження адаптації студентів у вузі буде зроблено викладачем на загальних зборах батьків першокурсників.

На достатньо високому рівні відбулися педагогічні читання «Школа О.А. Захаренка як модель сучасної сільської школи»  (відповідальні Березівська Т.С., Жерепа О.П., Савченко М.В.). Перед студентами виступили:

Арсентьєва Віта – 31 гр

Солдатенко Людмила – 31 гр.,

Черепанова Катерина – 31 гр.,

Дуброва Неля – 33 гр.,

Ошека Ольга – 33 гр.,

Богданов Руслан – 35 гр.,

Маняк Олексій – 35 гр.

Цікаво проводились студентами 31 групи бесіди з учнями під час проходження педагогічної практики в школі на теми «Криниця совісті». Вони використовували матеріал з досвіду роботи О.А.Захаренка та його послідовників. Студенти використовували відео матеріали, фото матеріали. Такі виховні заходи плануються проводитись і в ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

Заходи було проведено на високому методичному  та науковому рівні і сприяли формуванню у студентів переконаності у важливості постійної роботи над власним професійним становленням.

Але, в зв’язку з тим, що багато заходів, запланованих на декаду, виходять за рамки термінів, викладачі комісії планують далі працювати над виконанням запланованих заходів, а саме:

  1. Екскурсія в Сахнівську авторську школу О. А. Захаренка з студентами 12, 24 груп. (відповідальні – Березівська Т.С., Чечель С.М.) – листопад, 2015.
  2. Конкурс «Вчитель – моє покликання». (відповідальна – Чечель С.М.) – січень, 2016.
  3. Участь в ІІ турі конкурсу «Вчитель – моє покликання» – (відповідальна – Березівська Т.С., Чечель С.М.) – квітень, 2016.
  4. Науково-практична конференція «Поспішайте робити добро». До 80-річчя від дня народження О.А. Захаренка. (відповідальна Жерепа О.П., Чечель С.М.) – листопад, 2015.
  5. Оформлення педагогічного календаря до 175-річчя від дня народження Х. Алчевської. (відповідальна – Чечель С.М.) – до 30.04.2016.
  6. Радіогазети до 175-річчя від дня народження Х. Алчевської. (відповідальні – Чечель С.М., Жерепа О.П.) – лютий, 2016; квітень, 2016.

Декада завершилась проведенням підсумкового засідання комісії  з проблеми «Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості студента». (Савченко М.В., викладачі)

 

8.11.2016 р