Предметна комісія

викладачів фізичного виховання та захисту Вітчизни

Комунальний вищий навчальний заклад

 «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка

Черкаської обласної ради»

Основні завдання:

  •  формування у студентів мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки;
  • гармонійний розвиток природних здібностей і психічних якостей;
  • використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя та набуття фонду рухових умінь і навичок;
  • забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначає психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти,  до життєдіяльності і обраної професії.

 

Бігун

Павло

Андрійович

 

 

 

 

 

 

Дата народження: 10.05. 1956р.

Який і коли закінчив навчальний заклад: Черкаський інститут 300-річчя воз’єднання України з Росією 1982р. Факультет фізичного виховання

Педагогічна освіта: Вища

Стаж

Педагогічний: 36

Загальний: 45

Рік підвищеня каліфікації: 2015

Назва навчальної дисципліни, що викладає: Фізичне виховання, фізична культура, ТМФВ

Категорія, педагогічне звання:  Старший викладач

 

Слапенін

Олександр Іванович

 

 

 

Дата народження: 19.06. 1955р.

Який і коли закінчив навчальний заклад: Черкаський інститут 300-річчя воз’єднання України з Росією 1981р. Факультет фізичного виховання

Педагогічна освіта: Вища

Стаж

Педагогічний: 37

Загальний: 46

Рік підвищеня каліфікації: 2017

Назва навчальної дисципліни, що викладає: Фізичне виховання, фізична культура, ТМФВ

Категорія, педагогічне звання:  Викладач вищої категорії

Ткаченко

Микола Іванович

 

 

Дата народження: 03.09. 1953р.

Який і коли закінчив навчальний заклад: Київський державний університет  ім. Горького 1979р.

Педагогічна освіта: Вища

Стаж

Педагогічний: 45

Загальний: 47

Рік підвищеня каліфікації: 2017

Назва навчальної дисципліни, що викладає: Захист Вітчизни, охорона праці, безпека життєдіяльності

Категорія, педагогічне звання:  Старший викладач

Жицький

Артем Анатолійович

 

 

 

Дата народження: 04. 04. 1991р.

Який і коли закінчив навчальний заклад:  Уманський університет ім. П. Тичини 2016р.

Педагогічна освіта: Вища

Стаж

Педагогічний: 2

Загальний: 2

Назва навчальної дисципліни, що викладає: Фіз. виховання, фіз. культура

Категорія, педагогічне звання:  Спеціаліст