30 листопада 2015 року в нашому коледжі відбувся психолого-педагогічний семінар, на якому розглядались досить актуальні питання сьогодення. Першим було  питання освіти для сталого розвитку. З цікавою інформацією виступила голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Березівська Тетяна Сергіївна, яка познайомила з тим, що ж таке освіта для сталого розвитку. Вона дала поняття сталого розвитку, розкрила основні положення та визначальні чинники концепції сталого розвитку, детально проаналізувала напрями діяльності людства для досягнення сталого розвитку, висвітлила провідні засади освіти для сталого розвитку. Теоретичний виклад даної проблеми супроводжувався цікавими презентаціями, які є дієвим засобом і наочним прикладом екологічної катастрофи нашої планети. Цікаво було продемонстровано проблеми нашого регіону, зокрема м. Корсунь-Шевченківська, Черкаської області та всієї України. Т.С. Березівська дала методичні поради керівникам академічних груп з питань проведення екологічних днів, тижнів з студентами коледжу. Запропонувала скористатись матеріалами з даної проблеми, які знаходяться в кабінеті педагогіки, для організації і проведення виховних годин в академічних групах.

      Психолог коледжу Попик Оксана Олександрівна виступила перед викладачами з питанням «Особливості поведінки особистості педагога у конфлікті». Вона познайомила з тим, що виділяють п’ять типових форм поведінки у конфліктній ситуації:

  1. Конкуренція, суперництво або протиборство учасників.
  2. Стиль ухилення.
  3. Стиль пристосування.
  4. Стиль співробітництва
  5. Стиль компромісу.

      Оксана Олександрівна зробила характеристику цим формам, привела приклади ситуацій.

Ще одне питання, яке розглядалось на семінарі – це  «Загальні результати адаптації першокурсників 2015-2016 н.р. до навчально-виховного процесу педагогічного коледжу». Психолог коледжу Попик О.О. познайомила з результатами дослідження, які проводились на перших курсах спеціальностей Початкова освіта і Технологічна освіта. Вона повідомила, що перебудова поведінки наших першокурсників проходить не легко. Тому що відбувається різка зміна багаторічного стереотипу роботи (шкільного навчання), до якого звикли діти.

Від ефективності процесу адаптації значною мірою залежить збереження фізичного і психічного здоров’я студентів. Тому що будь-яке порушення збалансованості системи «особистість – середовище» може стати джерелом тривоги. І якщо не ліквідувати цю розбалансованість, то рівень тривоги зростає, і формується емоційний стрес, який, в свою чергу, призводить до дезадаптованості студента. Таке дослідження дає можливість всім викладачам, які працюють з першокурсниками правильно організовувати весь навчально-виховний процес, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента.