Теми з дисципліни “Основи початкового курсу математики “ 

для студентів ІІ курсу для самостійного опрацювання

  1. Рівності. Основні властивості істинних числових рівностей (с.64)
  2. Нерівності. Основні властивості істинних числових нерівностей.
  3.  Рівняння та їх властивості, розв’язування рівнянь. Теореми про рівносильні рівняння.
  4. Нерівності із змінною, їх властивості. Розв’язування нерівностей. Теорема про рівносильні нерівності.

Навчальний посібник “Основи початкового курсу математики”

Г.Г. Домашевська ч.2, заняття 28, 29.