Роль молодіжної науково-дослідницької діяльності важко переоцінити. Вона є одним із найважливіших засобів підвищення якості професійної підготовки. Завдяки участі у науковій роботі студенти вчаться опановувати й оволодівати навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, здобувати вміння організовувати наукові гуртки школярів та керувати їх діяльністю. Це допомагає виховати креативних спеціалістів з вищою освітою, що здатні творчо застосовувати в своїй практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу.
2 жовтня студенти КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка» взяли участь у ІІІ Міжнародній дистанційній науково-практичній конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір», яка була організована Інститутом розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, за підтримки освітнього порталу «Педагогічна преса» Міністерства освіти і науки України.
Студенти коледжу, підготовлені науковим керівником викладачем педагогіки Чечель Світланою Миколаївною, представили свої наукові наробки згідно тематичних напрямів роботи конференції:
Молодіжні ініціативи в науці, освіті, культурі – студентка 41 групи Литовченко Марія з доповіддю «Наукова робота як чинник особистісно-професійного розвитку студентів в період навчання у вищому навчальному закладі»
Діяльність особистості як основа її саморозвитку – студентка 41 групи Киценька Оксана з доповіддю «Проблеми виховання і самовиховання творчої особистості вчителя».
Студентки гідно представили наш заклад в онлайн-режимі, запропонувавши аудиторії змістовні доповіді.
Ми пишаємося, що наш навчальний заклад залучається до творчості, дослідницької та наукової діяльності, шукає можливості і шляхи для наукового зростання та самоствердження студентів.
Дякуємо всім учасникам конференції!

Н.В.Градоблянська,
завідуюча методичним кабінетом коледжу