Предметна комісія викладачів української мови і літератури Корсунь-Шевченківського коледжу ім.Т.Г.Шевченка працює над формуванням національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно правильно користуватися засобами мови.

Пріоритетними напрямками роботи предметної комісії на сучасному етапі є:

  • впровадження комунікативного, культурологічного, проблемного принципів у процесі вивчення сучасної української мови з практикумом;
  • реалізація особистісно орієнтованого навчання на уроках мови і літератури;
  • оволодіння інноваційними технологіями та інтерактивними техніками, їх практичне використання у навчально-виховному процесі;
  • дотримання норм єдиного мовного режиму.

Викладачі філологічних дисциплін особливу увагу приділяють:

  • вивченню державних документів про освіту, про мову, використанню їх матеріалів при опрацюванні питань мови, літератури, методики навчання української мови;
  • удосконаленню самостійної роботи студентів;
  • розвитку літературно-творчих здібностей при вивченні української літератури, дитячої літератури;
  • покращенню мовно-літературної підготовки студентів до незалежного зовнішнього оцінювання;
  • організації роботи із студентами, які виявляють особливий інтерес до вивчення української мови і літератури;
  • систематизації позакласної роботи з мови, удосконаленню і урізноманітненню її форм.

Викладачі на заняттях поряд із традиційними методами навчання широко впроваджують інноваційні технології навчання, що сприяє якісній підготовці вчителів загальноосвітньої школи.

 Очолює предметну комісію з 1995 року Сизоненко Катерина Олексіївна, викладач української мови і методики навчання української мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», знаком «Відмінник освіти України», премією імені народного учителя О.А.Захаренка Черкаського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, Грамотами Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.
У своїй роботі використовує за основу правила мовної поведінки майбутнього вчителя, визначені В.О.Сухомлинським:

– слово вчителя потрібне дитині кожної хвилини;

– слово вчителя – це інструмент впливу на душу дитини, який нічим на можна замінити;

– мистецтво виховання охоплює насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського серця;

– особистість учителя розкривається перед учнем в єдності слова і поведінки;

– мовна культура педагога – це дзеркало її духовної культури.

 Метою мовної освіти вважає формування всебічно розвиненої, компетентної, творчої особистості.

Важливе місце у вивченні української мови з методикою навчання відводить реалізації сучасної концепції особистісно орієнтованого навчання і виховання.

  Касяненко Л.М. – викладач української мови і літератури, спеціаліст першої категорії. Викладач працює над проблемою «Особливості формування комунікативної компетенції на заняттях української літератури, дитячої літератури, основ культури і техніки мовлення». Активно використовує інноваційні технології з метою підвищення якості знань студентів.
Смілянець Н.М. – викладач української мови і літератури, дитячої  літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Працює над проблемою: «Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з української літератури». У своїй роботі особливу увагу звертає на  розвиток творчого мислення, пізнавальної активності, мовленнєвої  грамотності студентів.
  Тарасенко Л.Л. – заступник директора з виховної  роботи, викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена  знаком «Відмінник освіти України»,  грамотами  Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. Викладач працює над проблемою «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців освіти на заняттях української літератури».
Викладачі продовжують далі утверджувати традиції своїх попередників: наполегливо забезпечують філологічну підготовку майбутніх вчителів, виховують любов до рідної мови, допомагають оволодіти сучасними інноваційними технологіями навчання мови в початковій школі. Усі викладачі української мови і літератури – це випускники педучилища, яких у свій час навчали майстри педагогічної справи: Ворона Юхим Федотович, Возна Любов Іванівна, Бойченко Надія Микитівна, Лобода Ніна Петрівна, Шульга Михайло Павлович, Пузенко Галина Яківна, Кривенко Людмила Олександрівна, Гайван Микола Олексійович, Дремлюк Світлана Павлівна, Крикля Надія Миколаївна, Соловей Катерина Пилипівна. Низький їм уклін і велике спасибі за велику мудру педагогічну науку, за доброзичливість і щедрість, повагу і людяність. Серед випускників – багато науковців-філологів. Науково-навчальний інститут філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького очолює випускник педколеджу Погрібний Ігор Іванович, кандидат філологічних наук, доцент. Викладачами кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики працюють: Щербина (Бевз) Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент; Денисенко (Шепотин) Зоя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент; Солодка (Майборода) Людмила Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
Викладачами філологічних дисциплін постійно проводиться робота із студентами, які виявляють особливий інтерес до вивчення мови, літератури. Про високий рівень знань з української мови свідчать досягнення студентів у Міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика. Переможцями обласних етапів з 2001 року були: Свідельська Олена, Сотніченко Лілія, Солодка Галина, Мельник Юлія, Коптіла Олена, Ус Марія, Коваленко Тетяна, Оришака Надія, Регент Алла, Курилко Аліна, Михайлюк Ярослава. У 2006 році Мельник Юлія одержала велику перемогу – І місце, а у 2001 році – Оришака Надія – ІІ місце у загальнонаціональному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика.
Щорічно за традицією в березні проводиться декада української мови і літератури, яка присвячується пам’яті Т.Г.Шевченка, чиє ім’я носить наш заклад.
Студенти завжди беруть активну участь у мовно-літературних заходах, конкурсах, олімпіадах.
У 2013 році переможцем Міжнародного конкурсу з української мови і літературиім.Т.Г.Шевченка в обласному і загальнонаціональному етапі (ІІ місце) стала студентка Смілянець В.К. Підготовку забезпечила викладач Смілянець Н.М., випускниця педколеджу, а в школі – випускниця педколеджуМедвідь І.Г., вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, яка продовжує традиції успішної мовної підготовки учнівської молоді. Її учні – переможці обласних і загальнонаціональних етапів Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика, Міжнародного конкурсу з української мови і літератури ім.Т.Г.Шевченка.
У 2014 році перемогу у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.Т.Г.Шевченка здобула Шуляк Катерина, студентка І курсу відділення початкової освіти, а в Міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика – Михайлюк Ярослава, Горбачевська Анна, студентки ІV курсу відділення початкової освіти.
У 2015 році переможцями ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка стали: Дзерин Оксана (І місце), Демченко Тетяна
(ІІ місце), Шуляк Катерина (ІІІ місце), а переможцями ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика – Войцехівська Альона (І місце), Петренко Діана (ІІ місце), Піскун Оксана (ІІІ місце).
У 2016 році переможцями VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка (обласний етап) стали: Гонда Людмила Романівна (21 гр.), Антоненко Любов Олександрівна (42 гр.), Черепанова Катерина Сергіївна (31 гр.).
Перемогу у ХVІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика одержала Дуброва Неля Сергіївна (33 гр.).
Викладачі філологічних дисциплін беруть активну участь у роботі регіональних методоб’єднань педколеджів Центрального регіону, розробляють навчальні і робочі програми, методичні посібники, доповіді, дбають про удосконалення наукової, методичної і практичної підготовки фахівців загальноосвітньої школи.
Можна з впевненістю сказати, що збережено традиції високого рівня мовної підготовки, які утверджували у свій час Бовін Петро Степанович, Ворона Юхим Федотович, Возна Любов Іванівна, Шульга Михайло Павлович – мудрі наставники, порадники, справжні учителі учителів!