Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і політичне становище молоді, тому поняття, що характеризували молодь колишнього суспільства («соціальний портрет молоді», категорії («потреби», «поведінка», «діяльність»), сьогодні потребують сучасного аналізу, переосмислення та уточнення. Саме питання  молодіжної проблематики сьогодення були в центрі уваги ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір», яка відбулася за підтримки Міністерства освіти і науки України на базі Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету ім.  М.П. Драгоманова  27 листопада 2014 року. Мета конференції – залучення студентів до обговорення актуальних наукових проблем, обмін результатами досліджень та дослідницьким досвідом, встановлення нових контактів між студентами вищих навчальних закладів.  Тематичні напрями роботи конференції:  “Особистість та соціальні інститути”, “Права людини в умовах сучасності”,  “Психолого-педагогічна підтримка особистості в умовах кризового суспільства”. До участі в конференції долучилися  ВНЗ І-ІV рівнів акредитації: Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Г.Сковороди, Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини. Серед колежанської студентської молоді були присутні й студенти нашого навчального закладу. Організаційну роботу проводили: директор коледжу Семененко Л.М., завідуюча навчально-методичним кабінетом Маркотенко Т.С., інженер Коломієць М.М. Науково-практичну роботу з підготовки тематичного матеріалу та  виступаючих студентів-дослідників провела викладач соціально-економічних дисциплін Рибченко С.М. Студентки 31 групи  Похитун Маргарита та Сяткіна Ірина працювали над двома дослідницькими  проблемами: «Правові орієнтири сьогодення» та «Інститут сім’ї: сучасний стан та проблеми очима молоді».  Приємно, що в число 225 заявників на участь в онлайн-конференції була включена і наукова  робота Похитун Маргарити, а   також проводилась трансляція її виступу. Сподіваємось, що в майбутньому  такі наукові заходи будуть практикуватись активніше і наша колежанська молодь долучатиметься до участі у їх підготовці та проведенні.