Вже декілька років поспіль в нашому коледжі стало традицією проведення декади циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. Цього року вона проходила  з 18.10  по 29.10.2021 р. в нетрадиційній формі, так як в цей час в коледжі було запроваджено дистанційне навчання.

У програмі декади відбулося дуже багато цікавих заходів, творчих конкурсів та завдань. Студенти коледжу мали можливість взяти участь у цих заходах. Всі щодня знайомилися з цікавою інформацією психолого-педагогічного змісту, що відповідала зазначеній темі дня. Кожен день декади психолого-педагогічних дисциплін був присвячений конкретній темі та заходам, що давали можливість познайомитись з методичною роботою своїх викладачів,  з життям та діяльністю видатних педагогів,  показати та проявити себе в олімпіадах та творчих конкурсах.

Тема декади комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін  Від творчої особистості педагога до творчої особистості студента обрана не випадково. Актуальність теми обумовлена тим, що життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

Сьогодні студенти мають бути готовими жити в умовах постійних змін, непередбачених ситуацій, тому вони мусять бути мобільними, гнучкими, творчими. Сучасні здобувачі освіти мають стійку потребу в знаннях, прагнуть глибше пізнати явища, спостерігають, аналізують. Вони прагнуть виконувати різноманітні завдання творчого характеру, шукають неординарні рішення, приділяють багато уваги саморозвитку. Ці діти самостійно приймають рішення, допомагають друзям, самостійно створюють образи, люблять фантазувати, бачать проблеми, ставлять перед собою цілі та підпорядковують їм свою діяльність. Для творчої самореалізації  учні навчаються все життя і в першу чергу розвивають свої творчі вміння. Тому майбутній вчитель за для цього має бути у постійному пошуку змісту, методів, технологій, умов, які б сприяли успішній творчій діяльності дитини.

Основними завданнями декади були:

  • розвиток творчих здібностей, формування навичок самостійності, самосвідомості та самореалізації особистості;
  • впровадження різноманітних нестандартних та нетрадиційних форм організації роботи;
  • поглиблення знань студентів, зацікавлення у вивченні навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу, сприяння розвитку здібностей, схильностей, інтересів кожного студента;
  • розширення і поглиблення знань студентів з педагогіки, психології;
  • розвиток в них інтересу до цих наук, збагачення знань про внутрішній світ власної особистості та особистості інших людей, прагнення до самопізнання, розкриття творчого потенціалу, створення позитивного емоційного настрою;
  • формування вільної й відповідальної особистості потенційних учителів, вихователів Нової української школи, що володіють загальною культурою, прогресивним світоглядом, моральною свідомістю, громадянською відповідальністю та професійною компетентністю;
  • підготовка студентів – майбутніх фахівців початкової освіти до розуміння проблем реформування та оновлення початкової освіти та до роботи в  умовах Нової української школи.

Під час декади  проводилися заходи, що охоплюють різні види діяльності:  конференція, конкурси, олімпіади, дослідження,  презентації, години спілкування,  випуск стінгазети, педінформації, виставки, педагогічний куточок,  відкрите виховне  заняття та ін.

В он-лайн режимі  було організовано та проведено олімпіаду з педагогіки та психології для студентів  ІІІ-х  та IV курсів спеціальності 013 «Початкова освіта». (відповідальні   Березівська Т.С.,   Жерепа О.П., Чечель С.М,  Попик О.О. та Савченко М.В.).

Результати олімпіади з педагогіки такі:

І місце  –  Сітнікова Віталіна, 42 гр.       

ІІ місце  –  Ткаченко Тетяна, 42 гр.

                 Клименко Тетяна, 43 гр.

                 Савущик Діана, 41 гр.

ІІІ місце  –  Вовк Анна, 43 гр.

                  Лосінець Яна, 42 гр.

                  Крупенко Ілона, 41 гр.

Цікаво підготовлені педагогічні інформації для студентів: «Його серце віддане дітям» (відповідальна Березівська Т.С.), «Український педагог і народний просвітитель Х.Д. Алчевська» (до 180 річчя від дня народження)  (відповідальна Жерепа О.П.). Матеріали педінформацій були розміщені в потоці  Google Classroom студенам ІІ-IV курсів. Вони познайомились із їх змістом і зробили свої коментарі.

 Змістовну годину спілкування для студентів 21, 401 гр. на тему «Творчість – шлях до успіху в професійній діяльності» підготувала Березівська Т.С. Керівники 21 та 401 академгруп  (Березівська Т.С. та   Жерепа О.П.), поспілкувались з студентами в он-лайн режимі.

Проведення відкритого виховного заняття в 21 академгрупі на тему «Моя мала і велика Батьківщина» до 30-річчя незалежності України відбулось в рамках декади ще до запровадження дистанційного навчання. Воно почалося біля пам’ятника Т.Г.Шевченка з вступного слова керівника академгрупи Березівської Т.С.. Відбувся діалог викладача з студентами, де обговорили питання любові Т.Г.Шевченка до свого рідного краю, до рідної землі. Продовжилось заняття в аудиторії разом зі студентами 34 академгрупи. Березівська Т.С. розповіла про багатства і простори нашої України, про її казкову природу, видатних людей, які віддано працюють і боряться за незалежність держави. На занятті були використані цікаві  відеоматеріали, презентації.  Студенти  21 групи підготували цікаві факти про свої міста і села, де вони народилися, про видатні постаті їх регіонів. Вони запрошували всіх відвідати м. Канів, м. Городище, м. Смілу, м.Черкаси, с. Попівку,  с. Топильна, смт. Стеблів.

Викладачі педагогіки Березівська Т.С., Жерепа О.П., Чечель С.М. організували он-лайн конкурс творчих робіт студентів “Справжній педагог повинен працювати на майбутнє” для студентів IV курсів спеціальності 013 «Початкова освіта». Роботи були прислані вчасно.

Студенти 41, 42, 43 груп глибоко проаналізували зміст роботи педагога, який бачить щасливе майбутнє людей нашої держави, визначили аспекти діяльності педагога, який повинен працювати на завтрашній день, цікаво розкрили своє бачення і розуміння майбутнього та ролі вчителя в створенні цього майбутнього. Вони відмітили в своїх творах, що вчитель повинен орієнтуватись на учня школи майбутнього, а для цього потрібно мати уміння передбачити, уявити, заглянути в майбутнє, спланувати  роботу на завтра, післязавтра, на наступні десятиліття. Окремі конкурсанти  висловили свої власні думки щодо роботи вчителя навіть в наступному столітті.

Результати конкурсу:

І місце  –  Румина Дар’я, 43 гр.

ІІ місце  –  Сітнікова Віталіна, 42 гр.

                   Лосінець Яна, 42 гр.

                   Німенко Анна, 41 гр.

ІІІ місце – Пшоно Денис, 43 гр.

                  Прокопенко Юлія, 401 гр.

                  Кузьменко Вікторія, 41 гр.

Керівник  21-ї  академгрупи Березівська Т.С. в Google Classroom розмістила  звернення про дотримання рекомендацій щодо профілактики захворювання на COVID-19.  Всі студенти групи познайомились із матеріалами звернення і залишили коментарі в потоці Google Classroom.

В кабінеті педагогіки та психології оформлено педагогічний куточок до  Дня народження В.О.Сухомлинського, де знаходяться матеріали  науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, педагогічних читань, психолого-педагогічних семінарів, засідань циклової комісії (виступи викладачів та студентів), присвячених дню народження видатного українського педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського (відповідальна Березівська Т.С.).

Викладачі циклової комісії працюють творчо, віддано тому, що розуміють, що методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у коледжі, спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня. В зв’язку з цим,  щороку випускають навчальні посібники, методичні матеріали, друкують статті в фахових збірниках та журналах, якими користуються студенти та викладачі коледжу.  

Презентацію доробок викладачів Березівської Т.С., Чечель С.М.,  Жерепи О.П., Попик О.О., Савченко М.В.  за 2018-2021 р.р. ви можете побачити тут.

Виставка новинок психолого-педагогічної літератури – це постійно діючий елемент кабінету педагогіки й психології. Завідуюча кабінетом Чечель С.М. та лаборант Білошапка Ю.І. постійно поповнюють куточок новинками різних педагогічних видань.

Велику і потрібну роботу проводить практичний психолог  Попик О.О.,    здійснючи психологічну допомогу студентам, які її потребують. Вона  допомагає  вирішувати і проблеми, що виникають у студентів-першокурсників в період адаптації. Так,  на першому етапі  цього виду роботи  Попик О.О., викладач психології і практичний психолог коледжу,  провела психологічне дослідження адаптації першокурсників у вузі. Інформацію про результати дослідження було зроблено на педагогічній раді. Оксана Олександрівна сказала, що адаптація – це пристосування студента до нових умов і вимог педагогічного коледжу. Така перебудова поведінки наших першокурсників проходить не легко. Тому що відбувається різка зміна багаторічного стереотипу роботи (шкільного навчання), до якого звикли діти. Психологія твердить, що зміна стереотипу є сильним стресом, а тому може супроводжуватися не властивими для людини проявами поведінки, іноді також може призвести до нервових зривів.

Від ефективності процесу адаптації значною мірою залежить збереження фізичного і психічного здоров’я студентів.

 Після цього Оксана Олександрівна буде проводити індивідуальну роботу з окремими студентами, які важко пристосовуються до нових умов життя і навчання. Вона підкреслила, що процес адаптації студента-першокурсника до умов навчання у вищому навчальному закладі – це прийняття норм нового соціального середовища, внутрішнє та зовнішнє ставлення до цих норм та включення до системи міжособистісних стосунків у групі. Тому, процес адаптації студентів у вищому навчальному закладі можна розглядати як комплексну проблему, адже їм доводиться пристосовуватись до зміни відпочинку і праці, до нової системи навчання та входження в новий колектив.

В плані декади були передбачені цікаві заходи, які не відбулися в зв’язку із запровадженням дистанційного навчання. Це такі,  як вечір до Дня працівників освіти –30.09.2021 р., (відповідальна Чечель С.М.), екскурсія в Сахнівську авторську школу О. А. Захаренка з студентами 21, 401 груп. – 26.10.2021 р., (відповідальні Березівська Т.С., Жерепи О.П.).  Але, незважаючи на це, вітання від студентів академічних груп, заочна екскурсія по Сахнівській школі була проведена в режимі он-лайн і матеріали розміщені в Google Classroom 21-ї  академгрупи та на сайті коледжу.

Презентація

Декада завершилась проведенням підсумкового засідання комісії  з проблеми  «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей студентів через створення єдиного інформаційно освітнього простору коледжу в період карантину», на якому було обговорено зміст і якість роботи комісії під час декади, визначено план діяльності в процесі навчання в коледжі та визначено завдання подальшої роботи комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

Я, як голова циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін, хочу подякувати всім колегам за плідну, активну, різнопланову працю в період проведення декади.

Хоч і закінчилась наша декада, але ми продовжуємо активно працювати для вироблення компетентностей особистості як загальної здатності, інтегрованого результату навчання, як складного комплексу, що характеризує здатність індивідуума успішно функціонувати та адаптуватися до вимог життя, знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Ми маємо формувати основні життєві компетенції, орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у студентів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб на ринку праці. Робота під час декади сприяла підготовці майбутніх вчителів та вихователів Нової української школи.

Голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін   Т.С.Березівська

29.10.2021 р.