Завідувач відділенням

           Власенко

Тетяна Олександрівна

На відділенні підготовки вчителів початкових класів здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю  013 «Початкова освіта».

Виходячи з потреб шкіл та позашкільних виховних закладів передбачено надання студентам таких додаткових кваліфікацій:

  • вчитель англійської мови в початкових класах;
  • вчитель з інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі;
  • організатор роботи з учнівськими об’єднаннями;
  • вихователь.

Навчальний процес на відділенні забезпечують викладачі: кандидатів наук – 2 особи, вищої кваліфікаційної категорії – 34 особи, І кваліфікаційної категорії – 7 осіб, ІІ кваліфікаційної категорії – 3 особи, спеціаліст – 2 особи. 19 осіб нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», педагогічне звання «Викладач-методист» мають 11 осіб, «Старший викладач» – 10 осіб.

Навчальний процес на відділенні організовано з урахуванням педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази, сучасних інформаційних технологій. Він зорієнтований на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів у освітній і соціально-культурній сферах, системах управління й організації праці в умовах нової української школи.

Навчання в коледжі здійснюється за програмами, які відповідають сучасним стандартам та методикам. Заняття проводяться в аудиторіях із сучасним обладнанням. Основу освітньої програми підготовки майбутніх молодших спеціалістів складають дисципліни гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Викладачі відділення беруть активну участь в організації студентського дозвілля. Щорічно колектив проводить заходи наукового, навчального, культурно-масового спрямування, які вже стали традицією: тематичні вечори, різноманітні інтелектуальні ігри, олімпіади, круглі столи, цікаві пізнавальні екскурсії, різноманітні конкурси, КВК, дні здоров’я, що дає можливість студентам виявляти свій творчий потенціал і раціонально поєднувати навчання та відпочинок.

Гордістю відділення є його випускники, які працюють майже в усіх закладах освіти України і підтверджують високий статус одного з найстаріших педагогічних закладів – Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г.Шевченка. Людмила Миколаївна Семененко – кандидат філософських наук, директор коледжу, випускниця 1989 року, представники адміністрації, більшість викладачів, які працюють на відділенні, були випускниками коледжу. Сьогодні викладачі дбайливо плекають студентів коледжу, розкриваючи перед ними таємниці педагогічної майстерності, формуючи достойну освітянську зміну.

Викладацький колектив усвідомлює, що в національному й духовному відродженні вчитель початкових класів є ключовою постаттю у побудові фундаменту освіти й виховання молодого українця, та робить все для того, щоб зі стін навчального закладу виходили у світ сіячі доброго, мудрого, вічного.