Бевз (Корсунська) Тамара Олексіївна (випускниця 1969 р.)
кандидат філологічних наук, доцент, викладала на кафедрі української мови інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, відома вінницька поетеса

Білецький Борис Федорович (випускник 1955 р.)
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Боковня Віктор Максимович (випускник 1968 р.)
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Бурмістров Сергій Владиславович (випускник 1989 р.)

кандидат технічних наук, викладач циклової комісії комп’ютерних систем і мереж Черкаського державного бізнес-коледжу, доцент кафедри інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Васенко Василь Васильович (випускник 1979 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін і методики викладання трудового навчання та креслення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», докторант Інституту педагогіки АПН України

Вдовченко Віктор Володимирович (випускник 1980 р.)

доктор філософії в галузі дизайну, професор Інституту реклами міста Києва, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, член Спілки дизайнерів України

Гавриляка Геннадій Васильович (випускник 1971 р.)
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу Українсько-американського гуманітарного інституту
«Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні» ) ВМУУ

Гаєвська Лариса Анатоліївна (випускниця 1991 р.)
доктор наук державного управління, професор, професор кафедри управління освіти, заступник начальника відділу прийому та працевлаштування слухачів, начальник відділу менеджменту знань управління з навчальної роботи НАДУ при Президентові України

Галич Наталія Василівна (випускниця 1993 р.)
кандидат історичних наук, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Городищенського коледжу Уманського національного університету садівництва (УНУС)

Гаряча Світлана Анатоліївна (випускниця 1984 р.)

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Гедзик Андрій Миколайович (випускник 1993 р.)
доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Гибало Іван Михайлович (випускник 1933 р.)
доктор хімічних наук, професор, викладав на кафедрі аналітичної хімії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, був засновником і завідувачем лабораторії концентрування

Грись Антоніна Михайлівна (випускниця 1995 р.)
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Грушевська Юлія Андріївна (випускниця 1990 р.)
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету

Демченко Олена Петрівна (випускниця 1984 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Денисенко Зоя Миколаївна (випускниця 1977 р.)
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Дука Тетяна Миколаївна (випускниця 1994 р.)

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Євтушенко Ірина Володимирівна (випускниця 1992 р.)
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології психологічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру глибинної психології Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет” та АПН України, член Асоціації політичних психологів України та член Міжрегіональної суспільної організації “Російська психоаналітична спілка”

Єнгаличева Ірина Віталіївна (випускниця 2000 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Звірковська Світлана Василівна (випускниця 1956 р.)
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Іщенко Тарас Васильович 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідував кафедрою вогневої та спеціальної фізичної підготовки Інституту кримінально-виконавчої служби (м. Київ)

Катренко Андрій Миколайович (випускник 1956 р.)
доктор історичних наук, професор, очолював кафедру давньої та нової історії України Національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, член спеціальних рад по захисту дисертацій в УНДІАСД та Національному університеті “Києво-Могилянська академія”

Корнієнко Полікарп Андрійович (випускник 1929 р.)
кандидат географічних наук, був заступником директора Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (нині – Інститут педагогіки НАПН України)

Костриця Никифор Юхимович (випускник 1933 р.)
доктор історичних наук, професор, викладав на кафедрі української історії та етнополітики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кретова Олена Іванівна (випускниця 1986 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики перекладу навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Кришталь Олександр Пилипович (випускник 1932 р.)
доктор біологічних наук, професор, очолював кафедру зоології безхребетних Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Канівський природний заповідник, засновник кафедральної лабораторії арахноентомології, лабораторії екології та токсикології, науково-дослідної лабораторії зоології та екології навчально-наукового центру «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка, відомий ентомолог та еколог України

Курінна Тетяна Миколаївна (випускниця 1977 р.)
кандидат історичних наук, доцент, викладала на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, член Національної спілки журналістів України

Курко Галина Андріївна (випускниця 1974 р.)
кандидат історичних наук, викладач педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Маркотенко Тамара Савеліївна (випускниця 1979 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти

Макаренко Алла Ігорівна (випускниця 1995 р.)

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

Мінченко Сергій Іванович (випускник 1993 р.)
доктор юридичних наук, професор, проректор Національної академії прокуратури України, старший науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ України, doctor habilitatus за спеціальністю “Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-пошукова діяльність” (Польща), полковник міліції

Мінченко Ольга Василівна (випускниця 1996 р.)
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та права загальноакадемічних кафедр Національної академії внутрішніх справ України

Михайлюк Юрій Миколайович (випускник 1990 р.)

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, начальник навчально-методичного відділу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, член Національної спілки краєзнавців України

Момот Неля Миколаївна (випускниця 1992 р.)
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки факультету економіки та підприємництва, заступник декана факультету міжнародних відносин ВНЗ «Університет економіки і права «Крок»

Мороз Олексій Григорович (випускник 1959 р.)
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, був заступником міністра освіти України з питань загальної середньої школи, директором Інституту післядипломної освіти Національного університету імені Тараса Шевченка, очолював кафедру педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Науменко Віра Орестівна (випускниця 1970 р.)
кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та методик гуманітарного циклу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Орендарчук Галина Олексіївна (випускниця 1976 р.)
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету

Осадчий Іван Григорович (випускник 1980 р.)
доктор педагогічних наук, ректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради “Академія неперервної освіти”, старший науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України

Панченко Лариса Леонтіївна (випускниця 1982 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Підоплічко Іван Григорович (випускник 1924 р.)
доктор біологічних наук, професор, академік АН УРСР, очолював Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України, Центральний науково-природничий музей Академії наук України і Комісію з охорони природи АН УРСР, професор кафедр палеонтології та історичної геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник Інституту археології АН УРСР, був заступником голови президії Республіканської ради Товариства охорони природи, ініціатором створення Палеонтологічного музею, засновником групи антропології відділу етнографії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України і Українського теріологічного товариства, очолював відділ палеозоології

Побірченко Неоніла Антонівна (випускниця 1955 р.)
доктор психологічних наук, професор, професор інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини і провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, старший науковий співробітник за спеціальністю «Дитяча педагогічна психологія» Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України

Погрібний Ігор Іванович (випускник 1983 р.)
кандидат філологічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Прохоров Микола Анатолійович (випускник 1952 р.)

кандидат технічних наук, доцент, викладав у Харківському державному технологічному університеті (нині – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Семененко Людмила Миколаївна (випускниця 1989 р.)
кандидат філософських наук, директор Комунального вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»

Собко Валентина Олексіївна (випускниця 1973 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Соловієнко Валентин Олександрович (випускник 1952 р.)
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Степенькіна Парасковія Яківна (випускниця 1971 р.)
кандидат історичних наук, директор Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника, Заслужений працівник культури України

Стеценко Володимир Петрович (випускник 1973 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сухоставська Людмила Олександрівна (випускниця 1996 р.)
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології психологічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Тесля Вікторія Анатоліївна (випускниця 2000 р.)
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології, член Вченої ради навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Томіленко Людмила Миколаївна (випускниця 1999 р.)
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Фещенко Олена Василівна (випускниця 1973 р.)

кандидат педагогічних наук, учитель української мови і літератури Черкаського колегіуму «Берегиня» Києво-Могилянської академії, голова Черкаського обласного об’єднання всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, Заслужений працівник освіти України

Фурман Анатолій Васильович (випускник 1976 р.)
доктор психологічних наук, професор, академік АН ВШ України, візитний професор Саскачеванського університету (Канада), науковий керівник НДІ методології та економіки вищої освіти, завідувач кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу «Психологія і суспільство», член спеціалізованих рад із психології та редакційної колегії журналів «Рідна школа», «Освіта і управління», «Психологічний журнал», «Соціальні технології»

Харенко Сергій Григорович (випускник 1996 р.)
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології психологічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Циганенко Галина Валентинівна (випускниця 1990 р.)
кандидат психологічних наук, ста¬рший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член правління Асоціації політичних психологів України та член Української спілки психотерапевтів, керівник громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій»

Шевченко Володимир Вікторович (випускник 2005 р.)

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, начальник відділу Департаменту академічного розвитку

Щербина Тетяна Василівна (випускниця 1991 р.)
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Ярмоленко Наталія Миколаївна (випускниця 1979 р.)
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури та компаративістики навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, завідувач фольклорно-етнографічного музею-лабораторії “Музей українського рушника”

Ярмоленко Олександр Дмитрович (випускник 1979 р.)
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Яценко Тамара Семенівна (випускниця 1963 р.)
доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, професор кафедри психології і член спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у РВНЗ КГУ, директор Науково-дослідного центру глибинної психології, професор і завідувач кафедри психології Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет», член Вищої атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член експертної ради ДАК МОН України