Статут фахового коледжу 2020

Колективний договір 2021-2023 р.

План роботи коледжу  на 2021-2022 н.р.

Правила призначення і виплати стипендій студентам – 2021 р.

Правила внутрішнього розпорядку

Наказ управління освіти і науки про підсумки державної атестації коледжу – 2016

Вибори директора 2018 р.

Концепція освітньої діяльності – 2020 р.

Програма заходів із забезпечення якості освіти  – 2020 р.

Штатний розпис 2021

Інформація про надходження благодійної допомоги

Тендерні процедури

Тендерні процедури (січень, лютий 2018)

Тендерні процедури 2021

ДОГОВОРИ ОРЕНДИ

КОШТОРИС

Кошторис на 2021 рік

Кошторис на 2020 рік

Кошторис на 2019 рік

ЗВІТИ

2021 рік

2020 рік

2019 рік

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про випускову циклову комісію-2020 р.

Положення про ДПА – 2020 р.

Положення про навчання за індивідуальний планом – 2020 р.

Положення про організацію і проведення профорієнтаційної роботи в коледжі 2020 р.

Положення про вибіркові дисципліни -2020 р.

Положення про застосування елементів дистанційного навчання- 2020 р.

Положення про медичний кабінет – 2020 р.

Положення про Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних працівників – 2020 р.

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу освітніх програм – 2020 р.

Положення про освітній процес – 2020 р.

Положення про педагогічну практику – 2020 р.

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень – 2020 р.

Положення про екзаменаційну комісію-2020

Положення про навчальні майстерні – 2021

Положення про дискримінацію – 2021

Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів -2021