11 травня 2023 року викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії  Т.С.Березівська провела зі студентами 31 академічної групи показове заняття з педагогіки на тему «Естетичне виховання школярів».  

Воно, завдяки майстерності викладачки, було цікавим і корисним.

Передусім, заняття було проведено в синхронному форматі, тобто одночасно викладачка працювала зі студентами в аудиторії та в дистанційному режимі. Вона вміло користувалась комп’ютерною технікою, використовуючи презентацію, відео та аудіо матеріали.  В процесі заняття Тетяна Сергіївна використала багато нових методів і прийомів навчання, нових засобів: фліпчарт та конструктори LEGO DUPLO, стікери, акротексти, акровірші та багато іншого.

Окрім того, були використані елементи тренінгу, створення ментальних карт,  подорож по країні «Естетика», що  стимулювало  пізнавальну діяльність майбутніх педагогів.  Робота зі студентами будувалася в основному на діалозі, передбачала вільний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми, що є актуальним на даному етапі педагогіки. Інноваційне навчання, яке було використане на занятті, формувало естетичні якості майбутніх педагогів, що дозволяли їм активно і творчо мислити та діяти, розвиватися і вдосконалюватися.

Викладач  створювала  умови, що дали студентам можливість займати ініціативну позицію в навчальному процесі, засвоювати навчальний матеріал за допомогою активного діалогу, здійснювати самостійний творчий пошук відповідей на основі наявного досвіду з одночасним його збагаченням.

В процесі заняття Тетяна Сергіївна використала велику кількість наочності: реальні предмети декоративно-прикладного мистецтва – вишивки, в’язані вироби, писанки, вироби технікою макраме, лозоплетіння, ткані вироби, велику кількість ілюстрацій, що характеризували різні види мистецтва, які розвивали в студентів естетичні смаки, вчили відрізняти потворне від прекрасного, викликали бажання самому творити прекрасне.

Заняття носило навчальний, розвиваючий та виховний характер. Воно викликало у студентів зацікавленість новими формами роботи, виховувало в них бажання вчитися, уміння відстоювати власну думку, розвивало ділові якості, критичне мислення, ставлення до себе, до своїх можливостей, допомогло студентам у визначенні цілей на майбутнє, мотивувало їхню подальшу навчальну діяльність, виробляло уміння бачити та цінувати прекрасне.

Заняття було чітко структуроване, проведене на високому методичному рівні та відповідало основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.