Комісія викладачів математичних дисциплін

Власенко Тетяна Олександрівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, 33 роки педагогічного стажу. Черкаський педінститут ім.Б.Хмельницького, фізмат 1984 р. Працює над проблемою: Формування здатності до саморозвитку та самореалізації студентів при вивченні математики.

Домашевська Галина Григорівна, викладач вищої категорії, старший викладач, 49 років педагогічного стажу. Київський педінститут ім. М.Горького, фізмат, 1968р. Працює над проблемою: Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців початкової освіти.

Жукова Валентина Красномирівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, 39 років педагогічного стажу. Черкаський педінститут Б.Хмельницького, фізмат, 1978рік. Працює над проблемою: Пошук нових форм і методів навчання, індивідуальний розвиток кожного студента. Удосконалення форм організації самостійної роботи студентів, формування їх пізнавальних та творчих здібностей, розвиток особистісно-професійного самовдосконалення.

Сухобрус Наталія Володимирівна, викладач  І категорії, 10 років педагогічного стажу. Переяслав-Хмельницький педуніверситет ім. Г.Сковороди, педагогічно-індустріальний факультет, 2007р. Працює над проблемою: «Використання міжпредметних зв’язків, як важливий засіб підвищення якості знань і практичних навичок студентів в процесі вивчення математики.