Основна проблема над якою працює комісія

Циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента.

Головні завдання діяльності циклової комісії

  • упровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам організації навчального процесу;
  • залучення інтерактивних форм і методів навчання студентів, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань та на розвиток творчих здібностей студентів;
  • розвиток у студентів ґрунтовних, фундаментальних навичок з соціально-економічних дисциплін;
  • формування правових знань; виховання у студентів особистісних рис громадянинаУкраїни, сприйняття ідей гуманізму та демократії; підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі;
  • виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • залучення студентської молоді до навчально-дослідної роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики циклової комісії;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студента;робота по підвищенню рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
Ткаченко Алла Петрівна

Голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін.

Викладач другої кваліфікаційної категорії, працює у коледжі з 2015 року, викладає дисципліни “Історія України”, “Соціологія”, «Людина і світ».

Закінчила: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького.

Спеціальність: історія.

Кваліфікація: історик, викладач історії.

Стаж педагогічної роботи з 2001 року.

Коло професійних інтересів: формування історичних та громадянських компетентностей у студентів в умовах інформаційного суспільства.

Семененко Людмила Миколаївна

Директор педагогічного коледжу.

Кандидат філософських наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, працює у коледжі з 1989 року, викладає дисципліну «Культурологія».

Закінчила: Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1995 року.

Кваліфікація: філолог, викладач російської мови та зарубіжної літератури.

Стаж педагогічної роботи: з 1989 року.

Нагороди: почесна грамота МОН України

Коло професійних інтересів: формування духовного світу особистості, виховання потреби в творчій реалізації в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури.

Рибченко Світлана Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, працює в коледжі з 1989 року, викладає дисципліни «Філософія», «Основи філософських знань», «Релігієзнавство», «Методика навчання предмета «Я у світі»».

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, 1986 року.

Кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства, методист виховної роботи.

Стаж педагогічної роботи з 1986 року

Нагороди: знак «Відмінник освіти України»

 Коло професійних інтересів: розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення суспільних дисциплін.

 

Гончаренко Сергій Миколайович

Викладач соціально-економічних дисциплін.

Викладач першої кваліфікаційної категорії, працює в коледжі з  2007 року, викладає дисципліни «Основи правознавства», «Всесвітня історія», «Географія», «Економічна теорія», «Філософія».

Закінчив: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди.

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, історія.

Кваліфікація: вчитель історії та правознавства, викладач ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, організатор освіти.

Стаж педагогічної роботи з 2007 року.

Коло професійних інтересів: впровадження нових інформаційних та педагогічних технологій при викладанні соціально-економічних дисциплін.