Основна  науково – методична проблема над якою працюють викладачі  комісії: «Компетентісний підхід в організації навчально-виховної роботи викладачів іноземних мов та зарубіжної літератури».

Викладачі, в процесі роботи, здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів.  До викладання залучаються методи та форми, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

«Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті»    (В. Сухомлинський)

До складу циклової комісії входять викладачі :

Заграй Н.А.

Шевчун Т.М.

Чеснова М.А.

Градоблянська Н.В.

Семоненко Н.О.

Омелянчук Л.І.

Іноземні мови, які викладаються :

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Російська мова

На засіданнях  комісії  викладачів іноземних мов та зарубіжної літератури розглядаються питання:

  • Удосконалення навчально – методичного забезпечення з навчальних дисциплін циклу.
  • Удосконалення навчально – методичного забезпечення для самостійної роботи студентів: створення посібників, збірників, текстових зібрань, словників.
  • Форми та методи контролю знань студентів із дисциплін циклу.
  • Використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі вивчення навчальних дисциплін.
  • Роль самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять.
  • Використання мультимедійних технологій на практичних заняттях.
  • Використання імітаційних методів активного навчання на практичних заняттях.
  • Самостійна робота студентів у комп’ютерній мережі Internet.
  • Національне та патріотичне виховання студентської молоді.
Омелянчук Леся Іванівна

Освіта: Київський  державний педагогічний інститут іноземних мов

Спеціальність за дипломом: вчитель англійської мови

Кваліфікація: викладач вищої категорії, вчитель-методист

Педагогічний стаж: 28 років

Стаж роботи в коледжі:  23 роки 

Займана посада: голова предметної комісії, викладач англійської мови

Методична проблема:    Дослідження     та впровадження методики TEAM TEACHING  з метою формування комунікативних та професійних компетентностей у майбутніх вчителів у процесі навчання іноземної мови.

Педагогічне кредо:  «Якщо вчитель поєднує у собі любов до своєї справи та до своїх учнів, він – досконалий  учитель» .

Науково-методична робота: Методичний посібник  «Сценарії      позакласних заходів» (2010) Методичний посібник « Розвиток  мовленнєвих навичок за комунікативним  методом»(2012)  , «Poems         and rhymes for children» (2013)  , Методичні рекомендації на допомогу викладачам та студентам вищих навчальних закладів, І-ІІ рівнів акредитації « Сучасні засоби комунікації і технології»(2014), «Шевченко у моєму серці » (2014 )-методичні рекомендації на  допомогу  викладачам та студентам вищих навчальних закладів, І-ІІ рівнів акредитації, «Практичний курс англійської мови» Усний вступний курс. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.( 2017).

Публікації: «Learn Engish with songs » (Вісник науково-методичних досліджень Вінницького педагогічного коледжу, Випуск №1, 2015)

Нагороди : Знак «Відмінник освіти України»

Грамота Міністерства освіти та науки України

Шевчун Тетяна Миколаївна

Освіта: Київський  державний педагогічний інститут іноземних мов

Спеціальність за дипломом: вчитель англійської мови

Кваліфікація: викладач вищої категорії

Педагогічний стаж: 28  років

Стаж роботи в коледжі:   16 років                                

Займана посада:  викладач англійської мови

Методична проблема:   «Використання інформаційних та проектних технологій , впровадження інтерактивних форм навчання  для підвищення ефективності освітнього процесу на уроках   англійської мови, спрямованих на розвиток особистості»  . 

Педагогічне кредо:  Навчати з любов’ю, з душею, з терпінням. Докласти зусиль, додати уміння, бажання і старання. І все залюбки.

Науково-методична робота: Методичні рекомендації студенту-практиканту. «Мовленнєва зарядка –  акумулятор навчального заняття»(2017), «Цікавий світ граматики англійської мови» (2017), «Практичний курс англійської мови. Англомовні країни» I-ІI  частини. Навчально-методичний  посібник для студентів і викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2011), «Вивчення країнознавчих реалій на уроках англійської мови» Посібник для студентів-практикантів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та вчителів англійської мови (2011), «Ділова поїздка за кордон»   (2016), «Навчальний практикум з граматики» (2016)

Нагороди : Грамота Міністерства освіти та науки України

Градоблянська Наталія Василівна

Освіта 1984, Орєхово-Зуєвський педагогічний інститут

Спеціальність за дипломом: вчитель французької та німецької  мови

Кваліфікація: викладач вищої категорії

Загальний стаж – 27,5 р.

Стаж роботи в коледжі: 4,5 років

Педагогічне кредо:   “Правильно навчає той,  хто навчає цікаво.” (А.Ейнштейн)

Методичні розробки: «Практична граматика сучасної французької мови як другої іноземної: Збірник вправ і завдань: Навчально-методичний посібник» (2015р.), «Ситуативне мовлення на уроках французької мови: Збірник текстів, діалогів і завдань до них. Навчально-методичний посібник» (2015р.),  розробки уроків та систем уроків з французької та німецької мов.

Публікації: «Шляхи особистісно-професійного розвитку майбутніх вчителів іноземної мови» (Вісник науково-методичних досліджень Вінницького педагогічного коледжу, Випуск №1, 2015), «Дидактична гра як засіб розвитку діалогічного та ситуативного мовлення на уроках іноземної мови»                   (Луганський національний університет, 2015)

Заграй Наталія Анатоліївна

Освіта: Київський  державний педагогічний інститут іноземних мов

Спеціальність за дипломом: іноземні мови(дві мови)

Кваліфікація: викладач вищої категорії

Педагогічний стаж:  30 років

Стаж роботи в коледжі:  14 років

Займана посада:  викладач англійської мови

Методична проблема:   «Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови»

Педагогічне кредо: Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники

Методичні розробки: Навчальний посібник «Збірник тестових завдань з граматики англійської мови» (2012), методичний посібник «Групова робота на уроках іноземної мови», навчальний посібник для студентів «EDUCATION», навчальний посібник «Сучасні технології навчання іноземної мови у початковій школі» , навчальний посібник для студентів коледжів «На допомогу студенту- практиканту»,  навчальний посібник для студентів коледжів « Іноземна мова за професійним спрямуванням» ,навчальний посібник для груп вирівнювання   «English for beginners»

Публікації: «Using mind maps in teaching foreign  language» (Вісник науково-методичних досліджень Вінницького педагогічного коледжу, Випуск №1, 2015)

Семоненко Наталія Олексіївна

Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут ім.. Б.Хмельницького

Спеціальність за дипломом: викладач російської мови та зарубіжної літератури

 Кваліфікація: викладач вищої категорії

 Педагогічний стаж: 23  років

Стаж роботи в коледжі:   14  років                                

 Займана посада:  завідуюча виробничою практикою коледжу, викладач  російської мови та  зарубіжної літератури                                                 

 Методична проблема:  розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів в рамках особистісно-оріїнтованого підходу при вивченні зарубіжної літератури, російської мови та методики її навчання

Педагогічне кредо: «Треба бачити себе в дітях, щоб допомогти їм стати дорослими, треба приймати їх як повторення свого дитинства та юності, щоб удосконалитися самому, треба нарешті, жити їх життям, щоб бути гуманним педагогом»  Ш.Амонашвілі

Методичні розробки: « Методика обучения грамматике и связной речи: теорія и практика», «Методика обучения чтения в практическом измерении», «Русский язік, 4 класс. Фонетика. Орфография.Экспресс-контроль»,» Там чудеса…» Мир сказки в структуре интегрированного урока», « Пособие –практикум по методике обучения русскому языку», «Поезія європейського модернізму ( плани конспекти занять із зарубіжної літератури», «Матеріали круглого столу на тему «Вивчання молодшими школярами творчої спадщини Т.Г.Шевченка з використанням потенційних можливостей педагогічної практики:традиції та новаторство»

Нагороди : почесна грамота Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, 2006 рік

Чеснова Марина Анатоліївна

Освіта : Київський  Державний педагогічний    університет імені   М.П.Драгоманова

Спеціальність за дипломом: вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Кваліфікація: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 10 років

Стаж роботи в коледжі: 4,5 років                                  

Займана посада: викладач  російської мови та  зарубіжної літератури                                                  

Методична проблема: Метод  проектів як ефективна технологія навчання

Педагогічне кредо: «Поважайте чисте, ясне, непорочне, святе дитинство»

Підготовці майбутніх спеціалістів сприяє позааудиторна робота з іноземної мови, основу якої складають гуртки «Клуб знавців англійської мови», «Повір у себе»,  гурток інноваційних технологій навчання англійської мови.

Традиційно проводяться декади, у ході яких як досвідчені, так і молоді викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, літературні читання, творчі конкурси, круглі столи.

Комісія викладачів іноземних мов та зарубіжної літератури кожен рік проводить конкурс – виставку творчих робіт серед студентів коледжу з нагоди свят англомовних країн. Студенти беруть активну участь в організації святкування та у створенні художніх плакатів, атрибутів до свят Halloween, Thanksgiving day, St. Valentine’s Day, творчо – пошукових робіт.

Підвищення педагогічної майстерності та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, майстер – класів.