Статут фахового коледжу 2020

Колективний договір 2019-2020 р.

План роботи коледжу 2019-2020 н.р.

Правила внутрішнього розпорядку

Наказ управління освіти і науки про підсумки державної атестації коледжу

Вибори директора 2018р.

Програма освітньої діяльності

Концепція освітньої діяльності

Програма заходів із забезпечення якості освіти

Штатний розпис 2020р.

Інформація про надходження благодійної допомоги

Тендерні процедури

Тендерні процедури (січень, лютий 2018)

КОШТОРИС

Кошторис на 2021 рік

Кошторис на 2020 рік

Кошторис на 2019 рік

ЗВІТИ

2020 рік

2019 рік

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про відділення

Положення про організацію освітнього процесу 2020

Положення про норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних працівників 2020 р.

Положення про педагогічну практику 2020 р.

Положення про застосування елементів дистанційного навчання 

Положення про організаційно-методичну комісію

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення_

Положення про педагогічну раду

Положення про наглядову раду

Наглядова рада_відповідальні

Положення про циклову комісію

Положення про навчально-методичний комплекс

Положення про методичну раду

Положення про адміністративну раду

Положення про ККР

Положення про ДПА

Положення про виконання курсових робіт

Положення про студентський парламент

Положення про СНТ

Правила призначення і виплати стипендій студентам 2019 р.

Положення про екзаменаційну комісію