Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж   ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» – це навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за кошти обласного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Коледж готує фахівців
на основі повної загальної та базової середньої освіти:

01 Освіта/Педагогіка
013 Початкова освіта Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями, вихователь;
013 Початкова освіта Вчитель англійської  мови в початкових класах, вихователь;
013 Початкова освіта Вчитель інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах, вихователь;
013 Початкова освіта Вчитель образотворчого мистецтва в початкових класах, вихователь;
014.10 Середня освіта
(Трудове навчання і технології)
Вчитель інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах, вихователь;
014.10 Середня освіта
(Трудове навчання і технології)
Вчитель образотворчго мистецтва в початкових класах, вихователь;
014.10 Середня освіта
(Трудове навчання і технології)
Вчитель фізичного  виховання в початкових класах, вихователь.

По завершенню навчання випускники мають можливість отримати повну вищу освіту з відповідного напряму підготовки (за скороченим терміном навчання) в педагогічних університетах України ІІІ і ІV рівнів акредитації.