Категорія: Методкабінет (Page 1 of 9)

Навчальні плани

НП – 1 курс (2023-2027) Початкова освіта

НП – 1 курс (2023-2027) Середня освіта

НП – 2 курс (2022-2026) Початкова освіта

НП – 2 курс (2022-2026) Середня освіта

НП – 3 курс (2021-2025) Початкова освіта

НП – 3 курс (2021-2025) Середня освіта

НП – 4 курс (2020-2024) Початкова освіта

НП – 4 курс (2020-2024) Середня освіта

НП – 4 курс (401 група) (2022-2024) Початкова освіта

Показове заняття  як форма демонстрації рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності педагога

11 травня 2023 року викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії  Т.С.Березівська провела зі студентами 31 академічної групи показове заняття з педагогіки на тему «Естетичне виховання школярів».  

Воно, завдяки майстерності викладачки, було цікавим і корисним.

Передусім, заняття було проведено в синхронному форматі, тобто одночасно викладачка працювала зі студентами в аудиторії та в дистанційному режимі. Вона вміло користувалась комп’ютерною технікою, використовуючи презентацію, відео та аудіо матеріали.  В процесі заняття Тетяна Сергіївна використала багато нових методів і прийомів навчання, нових засобів: фліпчарт та конструктори LEGO DUPLO, стікери, акротексти, акровірші та багато іншого.

Окрім того, були використані елементи тренінгу, створення ментальних карт,  подорож по країні «Естетика», що  стимулювало  пізнавальну діяльність майбутніх педагогів.  Робота зі студентами будувалася в основному на діалозі, передбачала вільний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми, що є актуальним на даному етапі педагогіки. Інноваційне навчання, яке було використане на занятті, формувало естетичні якості майбутніх педагогів, що дозволяли їм активно і творчо мислити та діяти, розвиватися і вдосконалюватися.

Викладач  створювала  умови, що дали студентам можливість займати ініціативну позицію в навчальному процесі, засвоювати навчальний матеріал за допомогою активного діалогу, здійснювати самостійний творчий пошук відповідей на основі наявного досвіду з одночасним його збагаченням.

В процесі заняття Тетяна Сергіївна використала велику кількість наочності: реальні предмети декоративно-прикладного мистецтва – вишивки, в’язані вироби, писанки, вироби технікою макраме, лозоплетіння, ткані вироби, велику кількість ілюстрацій, що характеризували різні види мистецтва, які розвивали в студентів естетичні смаки, вчили відрізняти потворне від прекрасного, викликали бажання самому творити прекрасне.

Заняття носило навчальний, розвиваючий та виховний характер. Воно викликало у студентів зацікавленість новими формами роботи, виховувало в них бажання вчитися, уміння відстоювати власну думку, розвивало ділові якості, критичне мислення, ставлення до себе, до своїх можливостей, допомогло студентам у визначенні цілей на майбутнє, мотивувало їхню подальшу навчальну діяльність, виробляло уміння бачити та цінувати прекрасне.

Заняття було чітко структуроване, проведене на високому методичному рівні та відповідало основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.

Сьогодні ми працюємо заради спільної ПЕРЕМОГИ! Викладачі, здобувачі освіти та їхні батьки плекають її на нашому освітньому фронті. Один із показових рубежів нашого протистояння агресорові – це відкриті заняття, на яких всі учасники освітнього процесу показують свої здобутки. Такі заняття в системі роботи нашого закладу є обов’язковими й проводяться постійно.

2 травня 2023 року викладач вищої кваліфікаційної категорії Жерепа О.П. провела показове заняття з навчальної дисципліни «Педагогіка з ОПМ» на тему «Трудове виховання – основа народної педагогіки. Види дитячої праці й умови її ефективності», на якому продемонструвала високу професійну майстерність, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні засоби навчання.

У чіткій і зрозумілій формі Ольга Петрівна разом зі студентами 32 академгрупи розглянули  головні аспекти трудового виховання в народній педагогіці та основні поняття теми. Показово, що на кожному етапі до роботи залучалися студенти: разом міркували, робили висновки, дискутували.  Мотивуючи важливість вивчення нової теми, викладач підтримувала постійний зв’язок теорії з життям, з практикою, ставила та вирішувала разом зі студентами завдання заняття, розглядаючи його як важливий відрізок їхнього життя.

Для формування нових знань з педагогіки була використана презентація, яка виконувала роль наочного матеріалу. Захист проєктів, в ході створення яких всі учасники освітнього процесу зверталися до інформаційних джерел, зважали на власний життєвий досвід та знання наукової та народної педагогіки, методик навчання окремих предметів, сприяв вирішенню поставлених завдань, підвищив ефективність навчальної діяльності студентів.

Використання різноманітних форм, методів і прийомів компетентнісного підходу до вивчення теми, вдалося забезпечити активність студентів упродовж всього заняття. Заняття було креативне, професійне, панувала атмосфера позитиву та любові до студентів. В свою чергу здобувачі освіти активно співпрацювали одне з одним, виконували завдання самостійно та в парах, давали повну обґрунтовану відповідь на поставлені запитання. Прийоми дослідження проблемних питань, випереджувальні завдання викликали активність і зацікавленість студентів, допомогли зрозуміти педагогічні аспекти трудового виховання в народній педагогіці. Це дозволило підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, зробило заняття більш яскравим, інформаційно наповненим.

Проведення Тижня з охорони праці у коледжі

З 24 по 28 квітня у фаховому педагогічному коледжі пройшов Тиждень з охорони праці під девізом «Безпечне та здорове робоче середовище — основний принцип та право на роботі».

Упродовж Тижня викладач з охорони праці Ткаченко Микола Іванович разом зі студентами третіх курсів відділу підготовки вчителів початкових класів провів лабораторні дослідження по мікроклімату робочої зони в навчальному приміщенні. Здобувачі освіти ознайомились із Санітарним регламентом для закладів освіти. Також проведено практичні заняття про порядок застосування вогнегасних засобів і матеріалів на випадок виникнення пожежі, ознайомлення з чинною нормативною базою з питань пожежної безпеки для закладів освіти.

Керівники академічних груп провели бесіди та тренінги про безпечну поведінку в побуті, на робочих місцях, про небезпеку мінно-вибухових пристроїв, про дії під час оголошення повітряної тривоги.

Профспілковий актив коледжу взяв участь у вебінарі з теми «Законодавство про охорону праці, перспективи змін, адаптація під умови воєнного стану. Діяльність профспілок у сфері охорони праці».

Тиждень охорони праці

Міжнародна організація праці (далі — МОП) заснована у 1919 році. Це одна із найстаріших міжнародних міжурядових організацій — у 2023 році їй виповниться 104 роки. Своїми першочерговими завданнями МОП визначає: підтримку демократії і соціального діалогу, боротьбу з бідністю і безробіттям, заборону дитячої праці.

За рішенням організації 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці, щоб привернути увагу до цих та інших проблем сьогодення. Вперше під такою назвою його відзначали у 2003 році. Але ідея започаткувати такий особливий день з’явилася після того, як у 1989 році американські та канадські робітники та профспілки провели День вшанування пам’яті працівників, які загинули на роботі.

В Україні також відзначають День охорони праці (указ Президента України № 685/2006, виданий 18.08.2006). День охорони праці в Україні запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів  державної влади, суб’єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну питання безпеки праці набуло нового значення. Тисячі освітніх закладів продовжують функціонувати, незважаючи на додаткові щоденні ризики та випробування. Організувати охорону праці в умовах воєнного стану – надскладне завдання, до виконання якого потрібно підготуватися належним чином.

З 24 по 28 квітня у Комунальному навчальному закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» проходить Тиждень охорони праці під девізом «Безпечне та здорове робоче середовище — основний принцип та право на роботі».

Головною метою є привернення уваги адміністрації, учасників освітнього процесу та працівників коледжу до необхідності зниження рівня виробничих ризиків шляхом профілактики травматизму і професійних захворювань, формування свідомого ставлення до культури безпеки праці.

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці в закладі розроблено план заходів, який передбачає широку роз’яснювальну роботу щодо вимог державної політики у сфері охорони праці, бесіди і консультації зі здобувачами освіти щодо необхідності дотримання в коледжі, в гуртожитку та вдома правил користування електроприладами, безпечної поведінки при виявленні пошкоджень електромережі, про безпечну поведінку студентів у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.

Бережімо себе, рідних, українців і Україну!

Можливо, знову загримлять гармати,
І танк зімне пшеницю на лану,
І буде плакать і журитись мати,
Коли сини ітимуть на війну…

Пророчими словами Василя Симоненка почався відкритий урок української літератури, проведений 22 лютого викладачкою вищої кваліфікаційної категорії, старшим учителем Тарасенко Л.Л. Урок проводили в укритті, бо саме почалася повітряна тривога. Але й вона не завадила студентам 22 групи та гостям, присутнім на уроці, поринути в атмосферу творчості геніального сина України, поета-шістдесятника Василя Симоненка.

У процесі вивчення нового матеріалу, з метою ознайомлення студентів з життєвим і творчим шляхом поета, визначення провідних мотивів його поезій та усвідомлення ідейно-художнього змісту творів, стильових особливостей творчості, Людмила Леонідівна вміло застосувала мультимедійні засоби навчання, наочні посібники, збірки творів В.Симоненка.

В ході проведення уроку викладачка продемонструвала використання перспективних сучасних методик формування фахових компетентностей у здобувачів освіти. Студенти мали можливість виявити свою креативність, розвивати критичне мислення, увагу, поглиблювати свої знання з теорії літератури.

Розвитку у студентів навичок виразного, вдумливого читання поезій і удосконаленню навичок аналізу поетичних творів, уміння висловлювати власні міркування з приводу художніх особливостей поезії митця сприяло використання різноманітних методів та прийомів навчання. Студенти читали й аналізували поезії, створювали «Асоціативний кущ», працювали в  творчих групах, складали сенкан, слухали в запису живий голос поета та пісні на його слова. Компаративний аналіз поезії «Я» та роману-антиутопії «1984»   Дж.Орвела дозволив удосконалити навички проблемного прочитання творів та порівняльного аналізу  літературних здобутків письменників різних країн та епох.

Обмін досвідом – шлях до професійного зростання

З метою виявлення, вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи колег, викладачів, що атестуються, у коледжі проходять відкриті заняття.

7 лютого 2023 року було проведено показове заняття з громадянської освіти викладачем першої кваліфікаційної категорії Ткаченко Аллою Петрівною на тему «Світ інформації та мас-медіа».

Для розкриття нового матеріалу було обрано дослідницький та частково-пошуковий методи навчання з застосуванням роботи в групах, з текстами, відеоповідомленнями. Працездатність студентського колективу забезпечувалася введенням елементів інтерактиву, організацією діалогу між викладачем та студентами,  використанням мультимедійних засобів навчання, роздаткового матеріалу.

Головний акцент на занятті робився на критичному аналізі ЗМІ та виявленні маніпуляцій в них.  Студенти працювали з візуальними джерелами різних часових
періодів, оскільки за сучасних умов будь-який медіатекст містить значну
кількість візуальних матеріалів, саме така робота виконує виняткову функцію підготовки студентів до життя в інформаційному просторі. З цією метою було виконано ряд завдань: проаналізовано матеріали ЗМІ на тему: «Проблеми омолодження злочинності»; підібрано приклади з газет, коли після втручання ЗМІ влада вжила заходів для розв’язання проблем окремих громадян, груп, об’єднань; проведено дискусії «Чому ЗМІ називають «четвертою владою»?», «Чи потрібна демократичним ЗМІ цензура?», соціологічне опитування «Вивчення питань популярності ЗМІ»; доведено, що ЗМІ формують громадську думку.

На занятті підтримувалась доброзичлива психологічна атмосфера. Студенти були відкритими для сприйняття інформації та діалогу.

9 лютого 2023 року викладачем-методистом Жуковою Валентиною Красномирівною було проведене відкрите заняття з основ початкового курсу математики у 23-й групі спеціальності 013 «Початкова освіта» на тему «Ознаки подільності на складені числа».

         Чітка структура заняття, продумані етапи з використанням елементів інформаційно-комунікаційних технологій сприяли виробленню у студентів критичного мислення, здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до потреб.

         Прослідковувалась системна робота над удосконаленням форм та методів організації самостійної роботи студентів. Здобувачі освіти були залучені до дослідницької роботи по визначенню ролі та змісту завдань з підручників математики для 2-4-х класів, пов’язаних з пропедевтичною роботою до засвоєння поняття подільності натуральних чисел в майбутньому.

І матеріал заняття, і форма проведення тісно поєднувалися з особливостями роботи над подібними питаннями у курсі математики початкової школи, що сприяло розвитку професійно-педагогічної та мовно-комутативної компетентностей студентів.

          З метою підготовки до вивчення методики навчання математичної освітньої галузі, окремі види роботи проведені з використанням елементів технологій, що застосовуються на уроках математики з дітьми початкових класів, зокрема таких, як проектна діяльність школярів.

          Здійснено аналіз основних видів завдань ЗНО різних років, пов’язаних з відношенням подільності та розглянуто окремі питання теорії чисел, над вирішенням яких вчені-математики працюють і в теперішній час.

         У сприятливій атмосфері співпраці, активного спілкування, пізнання нового пройшло заняття з основ початкового курсу математики.

«Школа – це маленька держава, вона не може існувати без ідеї, задуму, що захоплює дітей, учителів і батьків» (До 86-річчя від дня народження О.А.Захаренка)

2 лютого 2023 року виповнилося б 86 років  великій людині, відомому педагогу сучасності, народному вчителю, академіку, державному і громадському діячу, нашому земляку, славному сину України Олександру Антоновичу Захаренку.

Вся освітянська громада знає ім’я Олександра Антоновича Захаренка – видатного педагога-гуманіста сучасності, депутата Верховної Ради СРСР, заслуженого учителя України, дійсного члена Академії педагогічних наук України і Російської академії освіти, директора Сахнівської школи Корсунь-Шевченківського району.

О.А.Захаренко створив власну Авторську школу, яка стала об’єктом дослідження і для науковців, і для педагогів-практиків. Досвід Сахнівської школи є безцінним, оскільки там створено унікальну систему навчально-виховної роботи, яка і сьогодні забезпечує формування толерантної особистості школяра, сприяє розвитку здібностей кожної дитини до творчої діяльності.

От і ми, викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін, студенти 41 та 42 академічних груп коледжу, не забули про О.А. Захаренка, який зумів продемонструвати справжню велич свого педагогічного і людського хисту,  любив самовіддано, натхненно працювати і був закоханий у школу, дітей, людей, свою Батьківщину. Він робив, творив добро щоденно все життя, вніс великий вклад у розвиток освіти і науки Черкащини, України.

У річницю від дня народження О.А. Захаренка майбутні педагоги, випускники коледжу відвідали музей освіти Корсунь-Шевченківського району. Тут вони провели заняття з педагогіки на тему «Поспішайте творити добро! Не припізніться!»

На занятті перед студентами виступив засновник музею, його екскурсовод В.П. Кочегура. Він дуже цікаво розповів студентам про величну постать О.А. Захаренка, про його дітище – Авторську Олександра Антоновича Захаренка середню загальноосвітню школу с.Сахнівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, а нині  Авторський Олександра Антоновича Захаренка ліцей.

Валерій Петрович відзначив, що це була  людина високої культури, педагог-творець, який умів захопити «живим», емоційним, пристрасним словом рідної мови і через нього вплинути на особистість, розвивати у своїх вихованців любов і повагу до своєї історії, культури, традицій. Саме талановитий майстер, захоплений своєю справою, передавав бажання працювати і творити своїм учням, бо ж учитель може дати дітям лише те, чим володіє сам. Розповідь В.П. Кочегури була захоплюючою і цікавою. Він зробив повний екскурс в життя, творчість і працю директора Сахнівського навчального закладу О.А.Захаренка. Студенти уважно слухали екскурсовода, задавали запитання, цікавились життям школи сьогодні.

На завершення заняття виступила викладач педагогіки Березівська Т.С., яка починала свою педагогічну діяльність в школі під керівництвом О.А.Захаренка. Вона сказала, що чим більше часу відділяє нас від періоду діяльності Народного Вчителя, видатного педагога-новатора Олександра Антоновича Захаренка, тим зриміше і рельніше розкривається світові його талант добра і любові до людини. Про могутній ексклюзивний педагогічний дар Захаренка, унікальність і неординарність варіантів розв’язання ним багатьох дидактичних і виховних проблем, жадобу до творення добра чимало сказано й написано. Олександр Захаренко своїми педагогічними поглядами, ідеями і практичною діяльністю набагато випередив свій час. Переважна частина його життя й роботи в школі пройшли в часи дії авторитарної педагогіки у статичному суспільстві. Але інноваційний педагогічний талант Захаренка у тому й проявився, що працюючи в умовах загального реліктового й актуального рівня педагогічної культури, він упроваджував в одній окремо взятій школі і настійно проголошував навчально-виховну програму, націлену в майбутнє.

Викладач та студенти подякували В.П. Кочегурі за цікаву і змістовну розповідь, зробили запис у книгу відгуків музею освіти Корсуньщини.

#Захаренко_Профспілка_2023

Т.С.Березівська – викладач методист,

голова циклової комісії викладачів

психолого-педагогічних дисциплін

СМАЧНО. КОРИСНО. КРЕАТИВНО.

Не секрет, що найкраще засвоюється та їжа, яка має не лише гарний аромат і смак, але й гарний вигляд. Позитивні емоції  сприяють як кращому засвоєнню їжі, так і загалом впливають на здоров’я та працездатність людини.          Студенти Корсунь-Шевченківського педагогічного фахового коледжу ім.Т.Г.Шевченка вивчаючи дисципліну «Технологічний практикум в навчальних майстернях» (Кулінарія) отримують додаткову можливість розвивати свій художньо-естетичний смак,  комплекс спеціальних знань, формують уміння та навички щодо технології приготування кулінарної і кондитерської продукції.

15 грудня 2022 року  викладачем циклової комісії технологічних дисциплін Валентиною Іванівною Лутай  було проведено заняття з дисципліни «Технологічний практикум в навчальних майстернях» (Кулінарія) зі студентами 24 групи за темою

 «Технології приготування салатів, закусок та бутербродів».

Викладач у доступній і цікавій формі подала новий навчальний матеріал, демонструючи при цьому високий рівень професійної майстерності, глибокі знання з предмету та вміння донести інформацію до здобувачів освіти. Продумані форми роботи сприяли активізації пізнавальної активності студентів, розвитку їх творчих здібностей, навичок самостійної діяльності, економному використанню сировини та електроенергії, вихованню почуття відповідальності за доручену справу. Група працювала злагоджено, як єдиний механізм, дотримуючись правил техніки безпеки, санітарії та гігієни. Активно використовувалися знання та уміння, які студенти одержали при вивченні теоретичного матеріалу, правил нарізання овочів, гастрономічних продуктів, приготування, оформлення та подання страв. Мети заняття було досягнуто, результатом роботи задоволені всі.

                                                                                                                                                 Методкабінет

« Older posts