Сьогодні ми працюємо заради спільної ПЕРЕМОГИ! Викладачі, здобувачі освіти та їхні батьки плекають її на нашому освітньому фронті. Один із показових рубежів нашого протистояння агресорові – це відкриті заняття, на яких всі учасники освітнього процесу показують свої здобутки. Такі заняття в системі роботи нашого закладу є обов’язковими й проводяться постійно.

2 травня 2023 року викладач вищої кваліфікаційної категорії Жерепа О.П. провела показове заняття з навчальної дисципліни «Педагогіка з ОПМ» на тему «Трудове виховання – основа народної педагогіки. Види дитячої праці й умови її ефективності», на якому продемонструвала високу професійну майстерність, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні засоби навчання.

У чіткій і зрозумілій формі Ольга Петрівна разом зі студентами 32 академгрупи розглянули  головні аспекти трудового виховання в народній педагогіці та основні поняття теми. Показово, що на кожному етапі до роботи залучалися студенти: разом міркували, робили висновки, дискутували.  Мотивуючи важливість вивчення нової теми, викладач підтримувала постійний зв’язок теорії з життям, з практикою, ставила та вирішувала разом зі студентами завдання заняття, розглядаючи його як важливий відрізок їхнього життя.

Для формування нових знань з педагогіки була використана презентація, яка виконувала роль наочного матеріалу. Захист проєктів, в ході створення яких всі учасники освітнього процесу зверталися до інформаційних джерел, зважали на власний життєвий досвід та знання наукової та народної педагогіки, методик навчання окремих предметів, сприяв вирішенню поставлених завдань, підвищив ефективність навчальної діяльності студентів.

Використання різноманітних форм, методів і прийомів компетентнісного підходу до вивчення теми, вдалося забезпечити активність студентів упродовж всього заняття. Заняття було креативне, професійне, панувала атмосфера позитиву та любові до студентів. В свою чергу здобувачі освіти активно співпрацювали одне з одним, виконували завдання самостійно та в парах, давали повну обґрунтовану відповідь на поставлені запитання. Прийоми дослідження проблемних питань, випереджувальні завдання викликали активність і зацікавленість студентів, допомогли зрозуміти педагогічні аспекти трудового виховання в народній педагогіці. Це дозволило підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, зробило заняття більш яскравим, інформаційно наповненим.