Положення про навчання за індивідуальним планом – 2020 р.

Положення про випускову циклову комісію – 2020

Положення про організацію і проведення профорієнтаційної роботи в коледжі 2020 р.

Положення про вибіркові дисципліни -2020 р.

Положення про застосування елементів дистанційного навчання – 2020 р.

Положення про медичний кабінет – 2020 р.

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу освітніх програм – 2020 р.

Положення про атестацію бібліотечних працівників  – 2021

Положення про навчальні майстерні – 2021

Положення про дискримінацію – 2021

Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів -2021

Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель – 2021

Положення про користування гуртожитками – 2021

Положення про студентський парламент – 2021

Положення про виховну роботу – 2021

Положення про приймальну комісію коледжу – 2022

Положення про їдальню – 2022

Положення про державну підсумкову атестацію студентів – 2022

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій – 2022

Положення про комісію з питань евакуації – 2022

Положення про відрядження працівників коледжу №89 – 2022

Положення про освітній процес (нова редакція) – 2023

Положення про циклову комісію – 2023

Положення про порядок проведення атестації здобувачів освіти
та організацію роботи екзаменаційної комісії – 2023

Положення про атестацію педагогічних працівників – 2023

Положення про педагогічну практику (нова редакція) – 2023

Положення про дуальну освіту – 2023

Положення про приймальну комсію – 2023

ПоложенПоложення про приймальну комісію ня про НМК (силабус) з навчальних дисциплін (загальноосвітнього компонента) – 2024

Положення про виконання курсових робіт – 2024

Положення про Норми часу – 2024

Положення про порядок переведення, переривання, відрахування, поновлення та надання академічної відпустки студентам – 2024

Положення про старостат – 2024