Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін працює під девізом: « Бути педагогом, значить бути справжнім реформатором майбутнього життя України,бути апостолом Правди і Науки».

Викладачі циклової комісії працюють над проблемою: 

«Здійснення систематичного педагогічного керівництва  процесом навчання, реалізація професійно-практичної підготовки  майбутніх фахівців освіти,  оволодіння науково-методичними цінностями педагогічної реальності з метою розвитку професійного рівня готовності студентів коледжу до створення в українській школі атмосфери наукового пошуку».

 У складі комісії працює 5 викладачів.

З них:

викладачі – методисти – 2,

старший викладач – 1,

викладачі вищої категорії – 4,

викладачі І категорії – 1.

 Основні завдання діяльності циклової комісії:

 • забезпечувати єдину методичну та змістову концепцію  викладання психолого-педагогічних дисциплін, якісну психолого-педагогічну підготовку майбутніх фахівців  освіти;
 • використовувати в навчальному процесі сучасні ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців освіти при вивченні психолого-педагогічних дисциплін;
 • підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання;
 • удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів, відповідно до системи організації навчального процесу;
 • продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення;
 • вивчати, узагальнювати і розповсюджувати досвід роботи учителів-новаторів і кращих викладачів коледжу;
 • підвищувати фахову компетентність, педагогічну майстерність викладачів;
 • здійснювати пошук та впроваджувати нові шляхи і технології активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів.
 • продовжувати вивчення основ педагогіки і психології, виробляти і впроваджувати систему роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей;
 • готувати студентів до навчання учнів з особливими потребами.

Березівська Тетяна Сергіївна, викладач психолого-педагогічних дисциплін, голова циклової комісії.

 Дисципліни, які викладає:  педагогіка, вступ до спеціальності, методика навчальної та виховної  роботи  в ГПД та школах-інтернатах (сп/к), основи педагогічної майстерності.

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини.

Курси підвищення кваліфікації: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка від 28.12.14 №350/01).

 Остання атестація: 2015/2016 н. р.

 Наступна атестація: 2020/2021 н. р.

 Загальний стаж педагогічної діяльності: 40 років

 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 Педагогічне звання: викладач-методист

 Педагогічне кредо: Учитись важко, а учить ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти!

Якщо студентам віддаєш ти все найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

Життєве кредо: Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує  темрява…

Візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її  потребує.

Візьми доброту і яви її тому, хто сам не вміє віддавати.

Візьми віру і віддай кожному, хто не має її.

Візьми любов  і неси її всьому світові.

Коло науково-педагогічних інтересів:

 • розвиток особистості студента в процесі інтерактивного навчання;
 • формування педагогічної майстерності майбутніх учителів та професійне самовдосконалення вчителя;
 • підготовка майбутнього вчителя української школи до пошуково-дослідницької діяльності.

 Науково-методична робота:

 1. Методичні основи організації та проведення самопідготовки в групах продовженого дня та школах-інтернатах. – 2016 р.
 2. Виховання стійких пізнавальних інтересів молодших школярів. – 2016 р.
 3. Педагогічні орієнтири у підготовці вчителя-фахівця сучасної школи. – 2009 р.
 4. Порівняльний аналіз ефективності використання різних форм організації навчання на уроках в початкових класах. – 2009 р.
 5. Практичні роботи з педагогіки з основами педагогічної майстерності. – 2009 р.
 6. Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності. – Стаття в науково-методичному збірнику Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Випуск 1. – Прилуки, 2015.
 7. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя. – Стаття в науково-методичному збірнику Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Випуск 2. – Прилуки, 2016.
 8. Моделі взаємодії сім’ї та школи. – Стаття в науково-методичному збірнику Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Випуск 7. – Прилуки, 2017.
 9. Навчально-виховна робота в групах продовженого дня загальноосвітньої школи та школах-інтернатах. – Черкаси, 2016. – 312 с.
 10. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів – майбутніх вчителів. – 2015 р.
 11. Навчальна програма з вступу до спеціальності. – 2017.
 12. Навчальна програма з педагогіки з основами педагогічної майстерності. – 2017.
 13. Навчальна програма з методики виховної роботи в групах продовженого дня та школах-інтернатах. – 2016.
 14. Навчальна програма з методики навчальної та виховної роботи в групах продовженого дня та школах-інтернатах. – 2017.
 15. Навчальна програма з методики самопідготовки в групах продовженого дня та школах-інтернатах. – 2016.
 16. Навчальна програма з основ педагогічної майстерності – 2016.
 17. Навчальна програма з практикуму в літніх оздоровчих таборах – 2017.
 18. Використання комп’ютерної техніки в процесі навчання молодших школярів. – 2008.
 19. Педагогічні орієнтири у підготовці вчителя-фахівця сучасної школи. – 2007.
 20. Сімейні конфлікти, їх вплив на дитину. – 2004.
 21. Педагогічні умови ефективності семінарських занять. – 2003.
 22. Курсовим керівникам. (Методичні рекомендації курсовим керівникам академічних груп).- 2006.
 23. Система національного виховання в сучасній школі /Посібник для студентів та викладачів педагогічних закладів. – 2006.
 24. Формування і розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів / Методичний посібник для вчителів, викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів. – 2006.
 25. Зміст і форми профорієнтаційної роботи з молодшими школярами. – 2004.
 26. Шляхи оновлення навчального процесу початкової школи / Методичний посібник для студентів та викладачів педагогічних закладів. – 2004.
 27. Стресові стани у викладачів. Профілактика та способи їх подолання / Методичні рекомендації для студентів та викладачів педагогічних закладів. – 2003.
 28. Організація та проведення майстер-класів у вузах І-ІІ рівнів акредитації./ Методичний посібник. – Корсунь-Шевченківський, 2018. – 50 с.
 29. Етика викладача в нестандартних ситуаціях студентського життя. – 2016 р.
 30. Впровадження нових педагогічних технологій під час підготовки майбутніх фахівців. 2016 р.
 31. Щоб навчати інших, треба самому багато знати. – Сучасна школа України № 7. – 2011 р.
 32. Глибинний зміст і напрямки виховної роботи в Сахнівській школі. – Вісник КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради.». Випуск № 1. – 2015 р.
 33. В.О Сухомлинський про педагогічну майстерність вчителя. – Науково-методичний збірник матеріалів педагогічних читань присвячених видатному українському педагогу В.О. Сухомлинському. – 2015 р.

 Нагороди: 

 1. Знак «Відмінник освіти України» – 1998 р.
 2. Грамота департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації – 2015 р.
 3. Грамота Черкаської обласної державної адміністрації – 2008 р.
 4. Грамота Президії Черкаського обкому Профспілки працівників освіти і науки України – 2013 р.
 5. Грамота Міністерства освіти та науки України – 2007.
 6. Сертифікат учасника майстер-класу Ш.О.Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» – 2005 р.
 7. Сертифікат учасника Десятих Всеукраїнських читань з гуманної педагогіки «Виховуватися в моральному кліматі пам’яті» – 2015 р.
 8. Сертифікат учасника навчального тренінгу з упровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти – 2017 р.  

Жерепа Ольга Петрівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

 Дисципліни, які викладає:  педагогіка, вступ до спеціальності, методика навчальної та виховної  роботи  в ГПД та школах-інтернатах (сп/к),  основи педагогічної майстерності, практикум в літніх оздоровчих таборах.

Освіта: вища, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.О.С.Пушкіна

Курси підвищення кваліфікації: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка від 10.12.13 № 2147/01).

 Остання атестація: 2013/2014 н. р.

 Наступна атестація: 2018/2019 н. р.

 Загальний стаж педагогічної діяльності: 40 років

 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 Педагогічне звання: старший викладач

 Педагогічне кредо: Донести до серця кожного студента знання, досвід і практичні вміння.

  Життєве кредо: Досвід – дитина думки, а думка – дитина дії. Дія – головний  ключ до успіху.

  Коло науково-педагогічних інтересів: теорія і методика формування у майбутніх учителів професійної готовності до роботи на комунікативних засадах.

Науково-методична робота:

 Тестові завдання з педагогіки. – 2015 р.

 1. Готуємось бути вчителями. – 2015 р.
 2. Робочий зошит з педагогіки (Загальні основи педагогіки). – 2015 р.
 3. Робочий зошит з педагогіки (Дидактика). – 2014 р.
 4. Вчитель – класний керівник. – 2016 р.
 5. Методи і форми виховання. Особистісно орієнтоване виховання. – 2016 р.
 6. Святковий вечір до дня працівників освіти. Ж. Сучасна школа України №7, 2011.
 7. Готуємось бути вчителями. – 2015 р.
 8. Практикум з педагогіки. – 2017 р.

Нагороди: 

 1. Подяка за активну участь в підготовці і проведенні республіканського семінару – 1990 р.
 2. Почесна грамота Міністерства освіти України – 1995 р.
 3. Знак «Відмінник освіти України» – 1998 р.;
 4. Сертифікат учасника майстер-класу Ш.О. Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» – 2005 р.

Чечель Світлана Миколаївна, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

  Дисципліни, які викладає:  педагогіка, вступ до спеціальності, методика навчальної та виховної  роботи  в ГПД та школах-інтернатах,  основи педагогічної майстерності, практикум в літніх оздоровчих таборах, основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями з методикою гурткової роботи.

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини.

Курси підвищення кваліфікації: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка від 29.01.15 № 392/01), (свідоцтво від 04.12.15 12СПВ № 143451)

Остання атестація: 2015/2016 н. р.

Наступна атестація: 2020/2021 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 21 рік

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

    Педагогічне кредо: Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення.   

  Життєве кредо: Життя – це  постійний  рух,  нові цікаві  знайомства і взаємодопомога.

  Коло науково-педагогічних інтересів:

Формування професійної самосвідомості майбутнього вчителя національної школи, використання активних методів навчання у викладанні педагогічних дисциплін, творчий підхід до формування професійної майстерності вчителя школи.

 Науково-методична робота:

 1. Вступ до спеціальності. Робочий зошит. – 2005.
 2. Дидактика: практичні завдання. Ч.1, 2, 3. – 2015.
 3. Підготовка майбутнього вчителя до організації позакласної дозвіллєвої діяльності. – 2014.
 4. Теоретичні основи диференційованого підходу у навчанні. – 2014.
 5. Практичний курс з основ роботи з дитячими та юнацькими організаціями.
 6. Нам у похід вирушати час! Розважальна програма. – Ж. Сучасна школа України №7, 2011.
 7. Навчальна програма з основ роботи з дитячими та юнацькими організаціями. – 2017.
 8. Навчальна програма з методики навчальної та виховної роботи в групах продовженого дня та школах-інтернатах. – 2017.

Нагороди: 

1996 р. –    Подяка за активну участь у проведенні свята міста.

2006 р.Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

2008– Почесна грамота Міністерства освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю та досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління. 

2017 р. – Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнення успіху у справі навчання і виховання підростаючого покоління, особистий вагомий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди відзначення 80-річчя від дня народження О.А. Захаренка.

Попик Оксана Олександрівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

 Дисципліни, які викладає:  психологія, психолого-педагогічна діагностика.

Освіта: вища, Український  державний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова,  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Курси підвищення кваліфікації: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка від 15.06.15 №350/01).

 Остання атестація: 2015/2016 н. р.

  Наступна атестація: 2020/2021 н. р.

 Загальний стаж педагогічної діяльності: 22 роки

 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 Педагогічне звання: викладач-методист

   Педагогічне кредо: Той хто мало знає, і навчити зможе мало…

    Життєве кредо: Поки ми нарікаємо на життя – воно минає.

    Коло науково-педагогічних інтересів:

психологічні механізми формування особистості, розвиток критичного мислення, дослідженням проблем вікової та педагогічної психології, проблеми особистісної підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності.

    Науково-методична робота:

 1. Вікова психологія: основні теоретичні питання -2016.
 2. Основи загальної психології – 2006.
 3. Практичні роботи з психології – 2006.
 4. Запобігання конфліктам у педагогічних колективах – 2006.
 5. Конструктивне спілкування – 2006.
 6. Навчальна програма з психолого-педагогічної діагностики – 2017.
 7. Навчальна програма з психології – 2017.

Нагороди: 

 1. Знак «Відмінник освіти України» – 1998 р.
 2. Грамота Міністерства освіти та науки України за активну участь у розвитку національної освіти, впровадження нових форм навчання і виховання молоді. – 1996 р.

  Савченко Марина Валентинівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

   Дисципліни, які викладає:  психологія.

  Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини.

  Магістр, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2008 р., практична психологія

  Курси підвищення кваліфікації: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка № 3994/01 від 26.12.2016р.) при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи з дисципліни психологія.

  Остання атестація: 25.03.2014 р.

   Наступна атестація: 2017/2018 н. р. (позачергово).

   Загальний стаж педагогічної діяльності: 14 років.

   Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

    Педагогічне кредо: Учителем не кожен може бути,

  Не кожне серце вміє говорить…

  Учитель лише той, хто вміє чути,

  Окрилити, навчити і любить.

   Життєве кредо:  Віддай людині крихітку себе – за це душа поповнюється світом.

  Коло науково-педагогічних інтересів:

  впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес з метою формування позитивної мотивації навчання;

  використання інтерактивних технологій  в процесі викладання психології.

   Методичні розробки:

  1.  «Психологічні детермінанти успішності професійного самовизначення студентів коледжу».
  2. «Процес формування професіоналізму майбутніх вчителів початкової школи – важлива складова підвищення якості освіти».
  3. «Особистість учителя в розвитку креативних здібностей».
  4. «Творчий потенціал педагогічної праці».
  5. «Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу».

   Нагороди: 

  Грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації – 2007 р.

  Сертифікат учасника навчального тренінгу з упровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти – 2017 р. 

  Сертифікат учасника форуму “Сучасний навчальний заклад – орієнтири успіху” – 2016.