Циклова методична комісія викладачів науково-природничих дисциплін та математики

Циклова методична комісія викладачів науково-природничих дисциплін та математики працює над реалізацією основних завдань:

 • формування уявлень студентів про цілісність природи як крок до інтегрованої наукової картини світу при вивченні природничих дисциплін;
 • формування у студентів компетентісного підходу до вироблення загальнонавчальних умінь і навичок у процесі викладання дисциплін науково-природничого циклу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання інноваційних технологій навчання;
 • використання педагогічного програмного забезпечення при викладанні дисциплін природничого циклу;
 • оволодіння майбутніми вчителями початкових класів та вчителями технологічної освіти теоретичними і методичними знаннями, практичними вміннями проведення уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
   Швайка Олена Михайлівна,

  голова циклової методичної комісії викладачів науково-природничих дисциплін та математики,  викладач інформатики, методики навчання інформатики, практичного курсу інформатики з елементами програмування, педагогічних програмних засобів для початкової школи та методики їх застосування.

  Освіта:

  повна вища; закінчила Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького; спеціальність – математика, кваліфікація –вчитель математики та інформатики.

  Педагогічний стаж:

  17 років

  Кваліфікаційна категорія:

  «спеціаліст вищої категорії»

  Нагороди:

  Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

  Почесна грамота Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

  Методичні посібники:

  «Методика навчання інформатики», «Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з методики навчання інформатики», «Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі початкової школи»

    Березівський Володимир Павлович,

  викладач фізики, астрономії, інформатики, практичного курсу інформатики з елементами програмування.

  Освіта:

  повна вища; закінчив Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини, спеціальність – учитель математики і фізики;

  Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, факультет перепідготовки – викладач інформатики;

  Черкаський педагогічний інститут ім.300-річчя возз’єднання України з Росією, курси перепідготовки – вчитель  інформатики.

  Педагогічний стаж:

  41 рік

  Кваліфікаційна категорія:

  «спеціаліст вищої категорії»

  Педагогічне звання:

  «викладач-методист»

  Нагороди:

  Почесна грамота Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України;

  Почесна грамота ЦК Профспілки працівників освіти і науки України;

  Почесна грамота Президії Черкаського обкому Профспілки працівників освіти і науки України;

  Грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

  Грамота Президії Федерації профспілок Черкаської області;

  Почесна грамота Міністерства народної освіти Української РСР;

  Знак «Відмінник освіти України».

  Методичні посібники:

  «Використання комп’ютерної техніки при викладанні окремих тем з фізики», «Цікаві досліди та експерименти з фізики», «Формування і розвиток геометричної оптики в курсі фізики ВНЗ І-ІІ півнів акредитації», «Впровадження інноваційних технологій в процесі навчання фізики (з досвіду вивчення розділу «Основи термодинаміки»)», «Використання активних форм і методів навчання як засобу підвищення навчальної мотивації студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».

     Бутченко Валентина Василівна,

  викладач біології, основ екології, основ медичних знань, основ початкового курсу природознавства, методики навчання природознавства, методики навчання предмета «Основи здоров’я»

  Освіта:

  повна вища; закінчила Український державний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова, спеціальність – педагогіка і методика початкового навчання;

  Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, біологія;

  Національний педагогічний університет  імені М.П.Драгоманова, спеціальність – біологія.

  Педагогічний стаж:

  27 років

  Кваліфікаційна категорія:

  «спеціаліст вищої категорії»

  Нагороди:

  Почесна грамота Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації та районної ради.

  Методичні посібники:

  «Краєзнавчий довідник Корсунщини», «Будь природі вірним другом!», «Дидактичні ігри та проблемні ситуації на уроках «Основи здоров’я», «Поточний та підсумковий контроль знань студентів з основ природознавства»

   

     

  Гоголюк Ольга Федорівна,

  викладач біології, анатомії, фізіології і гігієни дітей шкільного віку, вікової фізіології, основ валеології, методики навчання предмета «Основи здоров’я»

  Освіта:

  повна вища; закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини, спеціальність – біологія;

  Харківський державний університет, спеціальність – практичний психолог

  Педагогічний стаж:

  27 років

  Кваліфікаційна категорія:

  «спеціаліст вищої категорії»

  Нагороди:

  Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

  Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

  Знак «Відмінник освіти України».

  Методичні посібники:

  «Клітина – основна структурно-функціональна одиниця рослинного та тваринного організму», «Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення навчальних занять з біології», «Матеріали та рекомендації щодо вивчення розділу «Основи теоретичної екології».

     

  Матвієнко Ольга Володимирівна,

  викладач біології, анатомії, фізіології і гігієни дітей шкільного віку, основ початкового курсу природознавства, основ валеології, хімії

  Освіта:

  повна вища, закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,

  спеціальність – біологія і хімія, кваліфікація – вчитель біології, хімії, валеології та екології

  Педагогічний стаж:

  2 роки

  Кваліфікаційна категорія:

  «спеціаліст»

  Працює над написанням методичного посібника «Розв’язок задач з хімії в допомогу студентам»

  Репетій Петро Прокопович,

  завідуючий відділенням підготовки вчителів технологічної освіти, викладач фізики, загальної фізики, астрономії

  Освіта:

  повна вища, закінчив Черкаський педагогічний інститут ім.300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність – вчитель фізики та електротехніки.

  Педагогічний стаж:

  41 рік

  Кваліфікаційна категорія:

  «спеціаліст вищої категорії»

  Педагогічне звання:  «викладач-методист»

  Нагороди:

  Почесна грамота Міністерства народної освіти Української РСР;

  Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

  Знак «Відмінник освіти України».

  Методичні посібники:

  «Методика вивчення теми «Оптика: природа світла», «Методика вивчення теми «Основи МКТ», «Методика вивчення теми «Поверхневий натяг», «Фізичний експеримент при вивченні теми «Коливання і хвилі», «Фізичний експеримент при вивченні теми «Хвильові властивості світла», «Методика розв’язування задач з астрономії».

  Чебаненко Костянтин Олександрович,

  викладач інформатики, астрономії

  Освіта:

  повна вища, закінчив Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, спеціальність – вчитель фізики, астрономії та інформатики.

  Педагогічний стаж:

  2 роки

  Кваліфікаційна категорія:

  «спеціаліст»

  Працює над написанням методичного посібника «Використання засобів стримінг-мультимедіа на уроках інформатики».

Викладачі математичних дисциплін

Власенко Тетяна Олександрівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, 33 роки педагогічного стажу. Черкаський педінститут ім.Б.Хмельницького, фізмат 1984 р. Працює над проблемою: Формування здатності до саморозвитку та самореалізації студентів при вивченні математики.

Жукова Валентина Красномирівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, 39 років педагогічного стажу. Черкаський педінститут Б.Хмельницького, фізмат, 1978рік. Працює над проблемою: Пошук нових форм і методів навчання, індивідуальний розвиток кожного студента. Удосконалення форм організації самостійної роботи студентів, формування їх пізнавальних та творчих здібностей, розвиток особистісно-професійного самовдосконалення.

Гордієнко Маргарита Валеріївна,  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.