Предметна комісія викладачів соціально-гуманітарних дисциплін працює над формуванням національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно правильно користуватися засобами мови, реалізацією принципів гуманізації освіти, індивідуально диференційований і особистісно орієнтований підхід до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента.

Головні завдання:

  • упровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам організації навчального процесу;
  • залучення інтерактивних форм і методів навчання студентів, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань та на розвиток творчих здібностей студентів;
  • розвиток у студентів ґрунтовних, фундаментальних навичок з соціально-економічних дисциплін;
  • впровадження комунікативного, культурологічного, проблемного принципів у процесі вивчення сучасної української мови з практикумом;
  • реалізація особистісно орієнтованого навчання на уроках мови і літератури;
  • оволодіння інноваційними технологіями та інтерактивними техніками, їх практичне використання у навчально-виховному процесі;
  • дотримання норм єдиного мовного режиму.

Викладачі на заняттях поряд із традиційними методами навчання широко впроваджують інноваційні технології навчання, що сприяє якісній підготовці вчителів загальноосвітньої школи.

Очолює циклову комісію  Сизоненко Катерина Олексіївна, викладач української мови і методики навчання української мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», знаком «Відмінник освіти України», премією імені народного учителя О.А.Захаренка Черкаського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, Грамотами Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.
 Касяненко Л.М. – викладач української мови і літератури, спеціаліст першої категорії. Викладач працює над проблемою «Особливості формування комунікативної компетенції на заняттях української літератури, дитячої літератури, основ культури і техніки мовлення». Активно використовує інноваційні технології з метою підвищення якості знань студентів.
Смілянець Н.М. – викладач української мови і літератури, дитячої  літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Працює над проблемою: «Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з української літератури». У своїй роботі особливу увагу звертає на  розвиток творчого мислення, пізнавальної активності, мовленнєвої  грамотності студентів.
Тарасенко Л.Л. – заступник директора з виховної  роботи, викладач української мови і літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена  знаком «Відмінник освіти України»,  грамотами  Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. Викладач працює над проблемою «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців освіти на заняттях української літератури».
Ткаченко Алла Петрівна  Викладач другої кваліфікаційної категорії, працює у коледжі з 2015 року, викладає дисципліни “Історія України”, “Соціологія”, «Людина і світ».

Закінчила: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького.

Спеціальність: історія.

Кваліфікація: історик, викладач історії.

Стаж педагогічної роботи з 2001 року.

Коло професійних інтересів: формування історичних та громадянських компетентностей у студентів в умовах інформаційного суспільства.

Семененко Людмила Миколаївна

Директор педагогічного коледжу.

Кандидат філософських наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, працює у коледжі з 1989 року, викладає дисципліну «Культурологія».

Закінчила: Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1995 року.

Кваліфікація: філолог, викладач російської мови та зарубіжної літератури.

Стаж педагогічної роботи: з 1989 року.

Нагороди: почесна грамота МОН України

Коло професійних інтересів: формування духовного світу особистості, виховання потреби в творчій реалізації в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури.

Рибченко Світлана Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, працює в коледжі з 1989 року, викладає дисципліни «Філософія», «Основи філософських знань», «Релігієзнавство», «Методика навчання предмета «Я у світі»».

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, 1986 року.

Кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства, методист виховної роботи.

Стаж педагогічної роботи з 1986 року

Нагороди: знак «Відмінник освіти України»

 Коло професійних інтересів: розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення суспільних дисциплін.

Гончаренко Сергій Миколайович

Викладач соціально-економічних дисциплін.

Викладач першої кваліфікаційної категорії, працює в коледжі з  2007 року, викладає дисципліни «Основи правознавства», «Всесвітня історія», «Географія», «Економічна теорія», «Філософія».

Закінчив: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди.

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, історія.

Кваліфікація: вчитель історії та правознавства, викладач ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, організатор освіти.

Стаж педагогічної роботи з 2007 року.

Коло професійних інтересів: впровадження нових інформаційних та педагогічних технологій при викладанні соціально-економічних дисциплін.