Month: Жовтень 2020 (page 1 of 2)

Декада циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін – 2020

Декада циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін – 2020

 З 13 по 23 жовтня 2020 року в педагогічному коледжі проходила декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. Головне завдання декади циклової комісії – підвищення ефективності позааудиторної роботи, розвиток у студентів педагогічної культури, удосконалення дослідницьких умінь та навичок, розвиток ініціативи, творчого підходу до розв’язання проблем, розкриття інтелектуальних здібностей, фантазії, творчого потенціалу майбутніх фахівців. Всі заходи, передбачені планом декади, були спрямовані на вирішення проблем підготовки здобувачів освіти – майбутніх фахівців  Нової української школи.

Планом декади передбачалось проведення заходів, спрямованих на формування особистості майбутнього вчителя як високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної педагогічної діяльності, до радикальних змін в умовах розвитку Нової української школи, до вирішення проблем реформування та оновлення сучасної освіти.

В зв’язку з переходом на дистанційне навчання через коронавірусне захворювання (COVID-19), майже всі заплановані заходи проводились в он-лайн режимі.

У рамках декади були проведені різнопланові  види та форми роботи викладачами циклової комісії, метою яких було поглиблення інтересу у майбутніх освітян до професії вчителя, збагачення їх досвіду щодо організації та проведення навчально-виховного процесу у сучасній українській школі, розширення уявлень про сучасні педагогічні технології навчання та виховання школярів.

В роботі декади було заплановано проведення святкового вечору до Дня працівників освіти (відповідальна викладач педагогіки Чечель С.М.). Через заборону проведення масових заходів було організовано привітання від студентів коледжу за допомогою внутрішніх засобів інформації. Від циклової  комісії психолого-педагогічних дисциплін виступила студентка 11 групи Москальченко Р. (відповідальна викладач педагогіки Березівська Т.С.). Вона привітала по радіо коледжу всіх викладачів, студентів та працівників навчального закладу з Днем працівників освіти.  

Запланована  науково-теоретична конференція «Інклюзивна освіта як ідеологія, що виключає будь-яку дискримінацію дітей» відбулася 22.10.2020 р. в он-лайн режимі. До неї могли долучитися всі охочі студенти 43 академгрупи завдяки відеозв’язку. Спікером була голова циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії Березівська Т. С.

Мета конференції ― дати здобувачам освіти, майбутнім педагогам чіткі роз’яснення, що таке  інклюзивна освіта, основні принципи інклюзивної освіти, розкрити суть сучасних технологій навчання осіб з особливими освітніми потребами; дати поради батькам для вчасної та ефективної організації інклюзивного навчання, керівнику закладу освіти – заздалегідь знати про потреби, які виникнуть для організації інклюзивного навчання, створити умови співпраці та партнерства.  

На конференції було обговорено нові ініціативи МОН, виклики, які виникли через пандемію, з питань інклюзивної освіти, розглянуто особливості організації освітнього процесу у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Під час конференції було розкрито особливості інклюзивної освіти, студенти дали поради щодо організації та проведення навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, відповіли на актуальні питання інклюзивного навчання та виховання. Виступаючі мали змогу висвітлити важливі аспекти інклюзивної освіти, міркування щодо будь-якої озвученої проблеми.

Деякі питання потребують ґрунтовнішого вивчення, тому про них розповідатимуть згодом, під час занять з педагогіки та спецкурсу «Нова українська школа». Переглянути виступи конференції можна на навчальних платформах груп дистанційного навчання та на сайті коледжу. (Відео додаються).

До  дня народження В.О.Сухомлинського (28.09) в кабінеті було оформлено педагогічний куточок. (Відповідальна – викладач педагогіки Чечель С. М.), випуск педагогічного бюлетеня «Золоті розсипи педагогічних думок В.О.Сухомлинського». (Відповідальна – викладач педагогіки Березівська Т.С.). (Матеріал розміщений на платформах дистанційного навчання та на сайті коледжу).

Для студентів ІІІ-ІV курсів були підготовлені та проведені педагогічні інформації: «Як любити дітей. Я. Корчак»,  «Навчаємо по новому». Вони  розміщені на платформах дистанційного навчання. (Відповідальна викладач педагогіки Березівська Т.С.). (Матеріал розміщений на платформах дистанційного навчання коледжу).

Година спілкування для студентів  301 гр. на тему «Творчість – шлях до успіху в професійній діяльності» підготовлена і проведена он-лайн. (Відповідальна – викладач педагогіки Жерепа О.П.).

Викладач Березівська Т.С. організувала конкурс творчих робіт студентів 11 групи “Якби не було вчителя, то не було, напевне, ні поета, ні мислителя”, в якому переможцями стали Коломієць А. (11 група), Москальченко Р. (11 група), Дмитренко М. (11 група).

Досить цікаво і змістовно було випущено стінгазету до свята працівників освіти студентами 11 групи (Філіп А., Дмитренко М., Головченко А., Коломієць А., Росоха Т., Стеценко В.) під керівництвом викладача Березівської Т.С.. Студенти  привітали всіх викладачів, співробітників зі святом, гарно оформили газету.(Фото на сайті).   

Виставка доробок викладачів за 2018-2020 р.р. показала активну роботу всіх колег циклової комісії. Вони представили свої навчальні та методичні посібники, надруковані статті в фахових виданнях України, виступи на Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях. Впродовж усього періоду декади психолого-педагогічних дисциплін в кабінеті педагогіки діяла виставка. (Фото і відео додається).

Досить цікаво була   представлена   виставка матеріалів педагогів-гуманістів Ш.О. Амонашвілі та О.А. Захаренка, яку  підготувала Березівська Т.С. (Фото додається).

В кабінеті-лабораторії педагогіки і психології постійно діє виставка нової літератури з психолого-педагогічних дисциплін, якою користуються викладачі та студенти.

Під час карантину (15.10.2020) викладачі комісії  Березівська Т.С., Попик О.О., Савченко М.В. взяли участь в онлайн-комунікації «Шість цеглинок – не як сигнальні картки» на платформі «Гра по-новому, навчання по-іншому».

Знайомлячись з роботою дистанційного навчання колег на платформі Google Classroom, хочеться відмітити, що всі викладачі комісії вчасно розміщують матеріали з кожної дисципліни для кожної групи, використовуючи відеоматеріали, текстові файли, тести, анкети, дають творчі завдання. Студенти готують проекти, обговорюють побачені шкільні відеоуроки, аналізують матеріал, конспектують теоретичні положення. Всі роботи якісно перевіряються і  вчасно оцінюються викладачами.

Після закінчення декади було проведено онлайн засідання циклової комісії викладачів  психолого-педагогічних дисциплін на тему: «Модернізація змісту, методів, форм методичної роботи в умовах дистанційного навчання», де було підведено підсумки роботи декади та намічено основні напрямки роботи стосовно розвитку креативної особистості, яка володіє здатністю бачити проблеми під іншим кутом, відкласти стереотипне рішення та звернутися до нового.

Головою комісії Березівською Т.С. було відмічено, що організаційно правильно підготовлені і проведені заходи тижня циклової комісії допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності студентів, формування їх наукового світогляду, поглиблення знань і підвищення інтересу до навчання, а також для узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, незважаючи на дистанційне навчання. Вона повідомила, що циклові комісії – це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання студентів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, впровадженню досягнень педагогічної науки і кращого досвіду в навчально-виховний процес.

Заходи було проведено на високому методичному та науковому рівні і сприяли формуванню у студентів переконаності у важливості постійної роботи над власним професійним становленням.

Декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін завершилась проведенням підсумкового засідання комісії. 

Голова  циклової  комісії  викладачів

психолого-педагогічних дисциплін     Т.С. Березівська

 

Виставка-присвята

Виставка-присвята до дня визволення України

від фашистських загарбників  « Подвиг ваш не осягнеш словами»

    Битва з фашизмом – далека історія для більшості сучасників. Та живою і невмирущою є пам’ять про тих, хто ціною власного життя відстояв мир, свободу і незалежність Батьківщини, врятував світ від фашистської навали. Святий обов’язок – донести до нащадків історичну правду про війну та її героїв, їх подвиги, радощі перемог та біль втрати бойових друзів, зробити все для того, щоб ніколи не перервався зв’язок поколінь.                                                                                             

     Книги, альбоми, газетно-журнальні статті , представлені на виставці  допоможуть більше дізнатися про боротьбу нашого народу проти фашизму та вшанувати пам’ять наших дідів та прадідів.

Шановні читачі!

Вашій увазі бібліографічний огляд літератури присвячений 85 –й річниці від дня народження українського поета Бориса Ілліча Олійника (1935-2017)

Що робити, якщо тебе ображають?

Що робити, якщо тебе ображають?

За даними ЮНІСЕФ, в Україні  67% неповнолітніх стикаються з насиллям. При цьому 40% постраждалих не розповідають про його випадки. Так не має бути.

Інструкція, як поводитись у разі агресії і небезпеки.

Не мовчи і попроси допомоги.

Якщо ти потрапив у ситуацію, коли тебе ображають у жодному разі не тримай це в секреті.

Виріши, кому ти довіряєш і можеш про це розповісти: батькам чи іншим родичам, другу, подрузі, вчителю, психологу та іншим.

З булінгом не можна впоратись самотужки. Не бійся поговорити про проблему з батьками.

Пам’ятай, що ти – цінність.

Ніхто не має права примушувати робити щось, принижувати чи ображати тебе.

Проконсультуйся з психологом, соціальним педагогом.

Це треба зробити, щоб відновити відчуття впевненості у своїх силах та зрозуміти, як діяти далі.

Якщо ти жертва домашнього насильства

Жорстоке поводження з дітьми неприпустиме та карається законом.

 Скажи про нього тим, кому довіряєш.

День захисника України

День захисника України ми відзначаємо 14 жовтня як символ нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам’ять про тих, хто в різний час захищав нашу землю від ворога і охороняє їх зараз, коли на східних територіях України йде боротьба за її незалежність і суверенітет.

Напередодні свята студенти 43 групи провели виховний захід «День захисника України» . У ході  заходу студенти пригадали історію виникнення та традиції свята Покрови Присвятної Богородиці, його релігійну та народну сутність, поглибили знання про героїчне минуле нашої держави, історію, культуру та традиції українського козацтва. У виконанні Єрмоличевої Ірини та Спіян Анни, Сердюченко Анни, Гребіник Яни, Лавренко Анастасії прозвучали вірші відомих поетів про славну звитягу козаків, захисників нашої Вітчизни. Сердюченко Анна та Єрмоличева Ірина підготували проекти-презентації про історію та подвиги героїв, які в різні часи боронили свободу та незалежність нашої землі. Козацтво – легендарне минуле українського народу, його святиня. Захист Батьківщини та любов до неї – наші найвищі цінності!

Анна Сердюченко

студентка 43 групи

Дистанційне навчання

Шановні студенти 12, 13 та 24 груп!

Для продовження дистанційного навчання з предмету «Інформатика» (12, 13 групи)  та предмету «Фізика і астрономія» (24 група), вам необхідно приєднатися до дистанційного навчального курсу так:

  1. Зайдіть у Google.
  2. В правому верхньому куті відкрийте  ::   додатки  Google.
  3. Знайдіть Клас або ClassRoom  і клацніть по ньому. Він відкриється.
  4. Клацніть зверху  +, «приєднатись до класу».
  5. Наберіть код класу    

2tqcucz      (Інформатика,  12, 13 групи );

czgguhq     (Інформатика, 14, 15 групи );

nanwfhc    (Фізика і астрономія, 24 група).

Там читайте завдання, у  яких буде дано адреси електронних  підручників, відеоматеріали, відео-уроки і всі необхідні вказівки  до теми, що вивчається.

Там же ви побачите оцінки і висновки по ваших виконаних роботах.

В цьому ж класі можна одержати консультацію у викладача, поставити до нього запитання.

Старанно виконуйте надіслані вам завдання.

Читайте, конспектуйте, переглядайте, надсилайте!

                                                             Викладач          Березівський В.П.

Основні новації ЗНО-2021 в короткому відео

👇 #ЗНО #ЗНО2021

https://www.facebook.com/zno.ukr.center/videos/1016525798783836/

Пробне ЗНО – 2021

Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання

№184-13.10.2020- ПРО ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕХІД НА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Додаток №1 до наказу №184 від 13.10.2020 – Про затвердження інструкції до ведення журналу

Додаток №2 до наказу  №184  від 13.10.2020 – Методичні рекомендацiї до дистанційного навчання

Дякую, солдате

Студенти коледжу прийняли участь у районному дистанційному конкурсі відеороликів на краще привітання захисникам України «Дякую, солдате!» у рамках  VII районного мистецького фестивалю «Покровське коло»

#дякуюсолдате Корпаєнко Анна. Студентка 21 групи Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти"Корсунь-Шевченківського педагогічного фахового коледжу ім.Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"

Publiée par Сергій Лисенко sur Vendredi 9 octobre 2020

#дякуюсолдате Вітання від студентів Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти"Корсунь-Шевченківського педагогічного фахового коледжу ім.Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"

Publiée par Сергій Лисенко sur Vendredi 9 octobre 2020

#дякуюсолдате Вітання від студентів 21 групи Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти "Корсунь-Шевченківського педагогічного фахового коледжу ім.Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"

Publiée par Сергій Лисенко sur Vendredi 9 octobre 2020
Older posts