Category: Оголошення (page 2 of 4)

До уваги студентів коледжу!
Важлива інформація щодо отримання стипендії!

До уваги студентів соціальних категорій!

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1045 право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів  вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, із числа:
1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів  вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”;
2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;
4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.
Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до вищого навчального закладу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • підстава для отримання соціальної стипендії.
 • До заяви додаються копії таких документів:
 • паспорта громадянина України;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:
студенти соціальної категорії, зазначеної в пункті 1:

 • копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копію свідоцтва про смерть батьків;

студенти соціальної категорії, зазначеної у пункті 6:

 • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 • документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
 • копію довідки медико-соціальної експертизи;

студенти соціальної категорії, зазначеної у пункті 8:

 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Екологічне виховання: досвід, проблеми, перспективи

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення I туру студентської науково-практичної конференції
«Екологічне виховання: досвід, проблеми, перспективи» серед студентів
КВНЗ «Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу
ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»

Мета проведення конференції:
привернення уваги студентської молоді до проблем екологічного виховання, формування екологічної культури, обмін досвідом з екологічного виховання молодших школярів.

Етапи проведення конференції

Конференція проводиться в 2 етапи:
І тур — серед студентів Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка
ІІ тур — регіональний, серед студентів педагогічних закладів І-ІІ рівня акредитації Центрального регіону України

Учасники

Брати участь у І турі можуть всі студенти педагогічного коледжу.
В II турі конкурсу беруть участь переможні І туру.
Відбір учасників І та II турів конференції здійснюється викладачами природничих дисциплін коледжу.

Орієнтовна тематика

1. Проблеми екологічного виховання молоді.
2. Погляди педагогів-класиків щодо екологічного виховання.
3. Екологічне виховання і глобальні проблеми сучасності.

Вимоги до оформлення

Важливо правильно оформити результати, сформулювати висновки. Необхідно чітко викладати свої думки, щоб Ваша робота була зрозуміла не тільки автору, а й широкому колу читачів.
Робота повинна бути оформлена відповідно до загальноприйнятих вимог до наукових публікацій. Вона складається з титульного листа, плану, анотації, тексту, списку літератури. Розміщення тексту на аркуші відбувається у відповідності до наявних стандартів.
У Вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми, її важливість для дослідження, зробити короткий огляд джерел, окреслити цілі та завдання, які Ви перед собою ставите.
В Основній частині Ви досліджуєте обрану Вами проблему, розглядаєте всі обставини, об’єктивні та суб’єктивні фактори, тощо.
В Підсумку Ви окреслюєте результати, висновки, яких досягли в своїх дослідженнях.
Робота обов’язково повинна мати список використаної літератури, оформлений відповідно до наявних стандартів.
Текст роботи, виконаний українською мовою, надрукований на принтері. При цьому перевага буде надаватися тим роботам, автори яких особисто проводили дослідницьку робот: проводили опитування, працювали в бібліотеці, архіві.

Організація роботи конференції

Стосовно всіх організаційних питань звертатися в навчально-методичний кабінет Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка (ауд. №14).

Термін подачі матеріалів

Оформлені роботи подати до 01 березня 2017 року в електронному вигляді до навчально-методичного кабінету коледжу.
Після завершення вказаного терміну наявні матеріали будуть включені до збірника матеріалів конференції.

ВІТАЄМО З НАСТУПАЮЧИМ НОВИМ РОКОМ!!!

Всеукраїнський конкурс “До чистих джерел”

20 жовтня 2016 року за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України стартував щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел».

До участі запрошуються всі не байдужі до діяльності, а конкурс має на меті розширення в суспільсті практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, розвитку громадянських екологічних ініциатив.

Учасниками Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел” можуть бути місцеві державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради, колективні та індивідуальні земле- і водокористувачі, установи, підприємства усіх форм власності, загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні та вищі навчальні заклади, засоби масової інформації, громадські організації, окремі громадяни, які надіслали до Конкурсної комісії відповідно оформлені матеріали з підсумками своєї діяльності у сфері охорони та оздоровлення водних об’єктів України.

Переможці будуть нагороджені цінними призами.

Більш детальна інформація про Всеукраїнський Конкурс “До чистих джерел” доступна на сайті Мінприроди України за посиланням http://www.menr.gov.ua/public/dzherela

Вельмишановні колеги !!!

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
ННІ історії та філософії,
Центр гендерних досліджень та комунікацій

Інформують Вас, що 30 листопада 2016 р. проводиться Науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності».

Мета конференції: поширення ґендерних знань як стратегічного напрямку державної ґендерної політики, впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу гуманітарного знання.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Гендерні аспекти сучасного соціогуманітарного знання. Основні тенденції гендерних досліджень.
 2. Гендерна парадигма освітнього простору. Психологія та педагогіка у фокусі гендерних студій.
 3. Гендерний вимір політичних процесів. Гендерний мейнстрімінг.
 4. Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність, життєвий сценарій.
 5. Репрезентації статі й гендеру в літературі, кіно, образотворчому мистецтві.
 6. Гендерна метафорика мас-медіа.
 7. Гендерна ідентичність в контексті історичної трансформації міста (формування міського простору або сучасна урбаністика).

Останній термін подання статей та тез доповідей – 15 листопада 2016 р. (включно).

Контактні телефони: (097) 531-28-19, (063) 945-45-33 (Мотуз Валерія Костянтинівна). 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці зі Збірником наукових праць
«Професійна освіта: проблеми і перспективи» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, який входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та Бібліометрики Української науки.

Видання призначене для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ, ПТНЗ, слухачів Інститутів післядипломної педагогічної освіти, докторантів, аспірантів.

Збірник виходить два рази на рік.

У збірнику висвітлюються:

 • теоретичні і методологічні основи професійної освіти і навчання;

−методичні засади управління розвитком професійної освіти;

−проблеми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;

 • вітчизняний і зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.

У збірнику також можна оприлюднити наукову продукцію в рубриках: «На книжкову полицю», «Дайджест наукових праць», розмістити рецензії на нові підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації тощо.

До збірника приймаються лише наукові статті експериментального, узагальнювального, методологічного і методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (зі статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для професійної освіти і раніше не публікувалися.

Детальніше з вимогами до публікацій можна ознайомитись на останній сторінці журналу, на сайті Інституту професійно-технічної освіти за адресою: http:// http://ivet-ua.science/ (рубрика: публікації, наукова періодика), а також на сайті збірника наукових праць http://sbornikipto.wix.com/sbornik

Статті приймаються до 10 листопада 2016 р. до збірника № 11 / 2016 р. (друкуються за рахунок авторів 30 грн. за сторінку тексту).

 

З повагою,
Редакційна колегія
збірника наукових праць «Професійна освіта:
проблеми і перспективи»

Контактна інформація:
Тел.: 098 221 21 67, 066 304 00 87
E-mail: inlaf@ukr.net


ВИМОГИ ДО АВТОРІВ

 У збірнику наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи» висвітлюються: 1) теорія і методологія професійної освіти і навчання; 2) теорія і практика галузевого управління; 3) кадрове забезпечення професійної освіти і навчання; 4) професійна педагогіка: вітчизняний і зарубіжний досвід.

До збірника приймаються лише наукові статті експериментального, узагальнюючого, методичного і методологічного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (із статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для професійної освіти і раніше не публікувалися.

До друку приймаються наукові статті, що мають таку структуру:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими, практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті, постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
 • література.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Для тексту потрібно використовувати формат MS Word (doc, docх)
Шрифт Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word на білому (дисертаційному) папері формату А4 шрифтом Times New Roman, кегль – 14, для таблиць – 12.
Міжрядковий інтервал Міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзац Абзац – 1,25 мм.
Обсяг статті Обсяг наукової статті 8–12 повних сторінок
Поля Поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве, верхнє та нижнє – 20 мм.
Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) Індекс УДК друкується окремим рядком у верхньому лівому куті першої сторінки тексту великими літерами, жирним шрифтом
Автор Друкуються у правому кутку – курсивом: прізвище, ім’я та по батькові (повністю, без скорочень) автора статті; ступінь, звання, посада, установа через 1 інтервал жирним шрифтом (назва організації та відомства мають бути повними, з юридичною адресою перекладеними російською та англійською мовами).
Назва статті Заголовок статті розміщується посередині сторінки і друкується великими літерами, жирним шрифтом через один інтервал. Переноси в назві статті не допускаються
Текст Вирівнюється на ширину аркуша.

Слова друкувати без переносів.

Абзацний відступ від основного тексту – 5 мм
Абзацування автоматичне. Не допустиме створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab або знаків пропуску.
Лапки Однакові по тексту, а саме: « »
Рисунки Рисунки подаються в форматі jpeg, нумеруються арабськими цифрами. До кожного рисунку подається короткий підпис під рисунком (наприклад: Рис. 1. Динаміка розвитку…).
Таблиці Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль – 12 за допомогою табличного редактора (слово „таблиця” пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка). Таблиці повинні містити порядковий номер (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом)
Формули Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул – в кінці рядка. Розмір формул такий; основний – 12; крупний індекс – 7; дрібний індекс – 5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора MS Equation
Пробіли Одинарні пробіли (не допускати подвійних). Перевірити через функцію «Недруковані знаки»
Якщо автор перераховує однорідні характеристики і подає кожну з них на окремому рядку, то необхідно використовувати маркери. Як приклад див. ВАКівські вимоги до структури статті, подані на початку даного інформаційного листа
Посилання на використані джерела Літературу рекомендується подавати в порядку згадування
їх у тексті за наскрізною нумерацією Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела, використаної сторінки: [2], [3, с. 16], [1, с. 36–39]. Список використаних джерел, оформлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Режим доступу: http:/www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm).
Резюме та ключові слова Резюме (реферування) і ключові слова (українською, російською, англійською мовами чи іншою мовою – для зарубіжних авторів) має бути: інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не бути калькою анотації); змістовним (відображати основний зміст статті і результати досліджень); компактним, але не стислим (обсягом 230–250 слів); відображати наукову новизну, теоретичну і практичну значущість; подається окремим файлом, виконує функцію незалежного від статті джерела інформації
Мова написання статті, анотації та ключових слів українська, російська, англійська або польська (абзаційний відступ – 5 мм) – вирівнюються на ширину тексту

 

До уваги креативних студентів!

4-5 листопада 2016р. у м. Києві відбудеться Перший Всеукраїнський студентський форум «Дискримінація в Україні: від усвідомлення до протидії». Бажаючі взяти участь у роботі Форуму мають зареєструватися он-лайн за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFZEBNU49ELfXgxx-4qZIAH2V1jGViq5uNTiHgQksUvMSveg/viewform?c=0&w=1

Студенти, які б хотіли презентувати власне бачення проблеми, мають можливість взяти участь у Конкурсі есе. Інформацію щодо вимог конкурсу можна знайти за посиланням: discriminationua@gmail.com

Учасники Форуму забезпечуються проживанням та харчуванням, компенсуються витрати на проїзд.

 

 

 

Методичний кабінет коледжу

22.09.2016 у коледжі відбулася конференція “Постать М. Грушевського в історії України”

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі зламати царі, можновладці, чи оббрехати найманці псевдонауки.
До таких велетнів української національної культури, політичної думки і дії останніх двох століть поряд з Тарасом Шевченком та Іваном Франком безперечно належить Михайло Грушевський. Він був першим Президентом Української Народної Республіки, котрого люди називали “батьком”, разом з тим він став очевидцем загибелі свого політичного дітища.
Нині ми стоїмо на порозі розкриття таємниці генія Михайла Грушевського. Це була справді людина-енциклопедія. Більше від нього в українській історичній науці не зробив ніхто – ні до, ні після нього.

 

Міжнародний день студентського спорту

Вже вкотре ми проводимо свято спорту та здоров’я.  Переконані, що і нинішня подія стане стимулом до активного спортивного життя у нашому закладі та надихне кожного до занять спортом, до пропаганди здорового способу життя.  Наш девіз: «Швидше, вище, сильніше». Наша мета: визначити, яка група педагогічного коледжу вище стрибає, швидше бігає та сильніша у різних видах спортивних змагань.

Вітаємо переможців!

Метання м’яча
1. Лисокінь Валентина (22 гр.) – 55 метрів
2. Масло Алла (34 гр.) – 45,5 метрів
3. Шелест Альона (33 гр.) – 36 метрів

Біг 100 метрів (хлопці)
1. Квітка Євгеній (42 гр.) – 11,9 с.
2. Пісковий Ярослав (35 гр.) – 12,2 с.
3. Сумський Владислав (45 гр.) – 12,4 с.

Біг 100 метрів (дівчата)
1. Дяченко Поліна (13 гр.) – 14,6 с.
2. Деміденко Ірина (23 гр.) – 14,8 с.
3. Нагорна Яна (23 гр.) – 14,9 с.

Піднімання гирі 16 кг.
1. Квітка Євгеній (42 гр.) – 69 р.
2. Дядюшенко Денис (34 гр.) – 57 р.
3. Дем’янюк Олександр (35 гр.) – 55 р.

Комбінована естафета (хлопці)
1. 34 група
2. 24 група
3. 35 група

Комбінована естафета (дівчата)
1. 12 група
2. 31 група
3. 32 група

Перетягування каната (хдопці)
1. 35 група

Перетягування каната (дівчата)
1. 21 група

Групові вправи (дівчата)
1. 22 група
2.31 група
3. 32 група

 

 

 

Older posts Newer posts