ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор: Л.М.Семененко 

 

П Р А В И Л А
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради

І. Загальні положення 

Ці Правила розроблені у відповідності з Типовими, затвердженими наказом МО № 1004 від 13.11.2007 р.

 1. Поселення студентів, а в окремих випадках викладачів в студентський гуртожиток здійснюється за погодженням із профкомом за ордерами, виданими адміністрацією коледжу.
 2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати коменданту ордер на право зайняти місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, вивчити Правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись з встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком звільнення гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом.
 3. Документи на реєстрацію тих, хто поселяється в гуртожиток, подаються коменданту гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.
 4. Студенти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути в разі необхідності тимчасово переселені в іншу кімнату, або гуртожиток без погіршення житлових умов.

При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох днів від дня виходу відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин мешканець не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спеціальним рішенням адміністрації і профкомом коледжу цей термін може бути продовжений.

Порядок користування гуртожитком студентами, які знаходяться в академічних відпустках, визначається з урахуванням їх побажань адміністрацією коледжу.

 

ІІ. Умови проживання

 1. В кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою кімнати, зберігається у коменданта. З кожним мешканцем укладається договір про збереження майна гуртожитку.

Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

 1. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.
 2. Вхід до гуртожитку дозволяється:

–               мешканцям даного гуртожитку до 23.00 години по пред’явленню перепустки. Після 23.00 години вхід дозволяється у виняткових випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом коменданта гуртожитку;

–           студентам до 16 років вхід дозволяється до 22 години;

–               гостям тільки у позанавчальний час з 15.00 до 20.00 години. При вході до гуртожитку відвідувачі ставлять до відома вихователя і пред’являють черговій гуртожитку документ, що посвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили сторонніх осіб.

 1. Культурно-масові заходи в гуртожитках здійснюються за планом, розробленим студентською радою і погодженим із заступником директора з виховної роботи.
  Усі заходи повинні закінчуватись до 22.00 години.
  З 23.00 години і до 6.30 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша.
 2. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по самообслуговуванню. Щоденно виконують роботи по підтриманню порядку і чистоти в своїх жилих і робочих кімнатах, місцях загального користування.

 

ІІІ. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

 1. Мешканці гуртожитку мають право:

–                   користуватися приміщенням навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

–               на своєчасий ремонт або зміну обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

–               обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;

–               брати участь через студраду у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання і оформлення жилих кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та інших;

–               звертатись із скаргами до керівництва навчального закладу на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

 1. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

–               знати і суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку   гуртожитку;

–               підтримувати чистоту і порядок в житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки;

–               дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;

–               своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;

–               при залишенні кімнати повинні вимкнути світло, зачинити вікна, двері, здати ключ від кімнати черговому вахтеру;

–               своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

–               відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством; про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати коменданта і студентську раду;

–               дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживчі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації коменданта);

–               при залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного тижня), а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджати коменданта гуртожитку (вказати адресу, куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту;

–               по закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання вибути із гуртожитку в двохденний строк;

–               при тимчасовому виїзді із гуртожитку повідомити про це старосту кімнати (повідомити адресу, куди від’їжджає).

 1. Мешканцям гуртожитку забороняється:

–               самовільно переселятися із однієї кімнати в другу;

–               переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої або виносити із робочих кімнат;

–               прати білизну, чистити одяг і взуття в жилих кімнатах;

–               наклеювати або прибивати на стінах і шафах об’яви, розклади, фотографії, малюнки тощо;

–               проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;

–               самовільно змінювати дверний замок;

–               залишати сторонніх осіб після 22.00 години і на ночівлю;

–               приносити і вживати спиртні напої, палити в жилих і робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані;

–               створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищую чутність кімнати;

–               тримати домашніх тварин.

 

ІV. Заохочення і стягнення.

 1. За активну участь в культурно-масових заходах і роботі по покращенню умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

–               подякою;

–               нагородженням пам’ятним подарунком або грошовою премією.
Окремі кімнати можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим “Типовими нормами обладнання гуртожитків”.

 

 1. За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

–               зауваження;

–               догана;

–               сувора догана;

–               непоселення в гуртожиток на наступний рік;

–               виключення із навчального закладу .

 1. Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків студентам у встановленому порядку виносяться директором коледжу за поданням студентської ради, вихователів і комендантів гуртожитків, погодженим  із профкомом.

 

Погоджено:   Профком педколеджу