Категорія: Предметні комісії (Page 1 of 2)

Декада науково-природничих дисциплін та математики

Під час декади науково-природничих дисциплін та математики викладачем Валентиною Жуковою було організовано низку цікавих заходів. Так студенти 23 академічної групи стали учасниками захоплюючої Подорожі містом математичних задач, демонструючи свої знання, логіку та ерудицію.

Студенти 21 групи у математичній грі «Від задачок до задач» змагалися у розв’язуванні звичайних, ускладнених, логічних та нестандартних задач.

Студенти 301 групи у конкурсі «Математичне мереживо» мали можливість продемонструвати свою майстерність у використанні інтерактивних технологій.

Науково-теоретична конференція «Ідеї В. О. Сухомлинського і становлення нової української школи»

27 березня 2018 року в рамках заходів, присвячених 100-річчю від Дня народження В.О.Сухомлинського, у нашому коледжі була проведена  науково-теоретична конференція «Ідеї В. О. Сухомлинського і становлення Нової української школи».

Цільовими орієнтирами конференції було:

 • розкрити актуальність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для розбудови нової школи та визначення стратегічних завдань її розвитку;
 • мотивувати учасників науково-теоретичної конференції на активізацію роботи студентів з вивчення творчої спадщини В. О. Сухомлинського;
 • презентувати проект «В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє»;
 • окреслити шляхи реалізації проекту;
 • сприяти налагодженню роботи з вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського;
 • ознайомити учасників та слухачів  конференції з педагогічними ідеями В. О. Сухомлинського, їхнім творчим використанням в практичній роботі,  на уроках та заняттях в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • мотивувати учасників для участі в проекті «В. О. Сухомлинський: педагогіка спрямована в майбутнє».

Відкрила та привітала учасників науково-теоретичної конференції завідуюча методичним кабінетом коледжу Якименко Галина Миколаївна.

Організатор конференції, голова циклової методичної комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Березівська Тетяна Сергіївна зробила короткий екскурс по життєвому шляху та педагогічній творчості видатного педагога, вченого, письменника, громадянина – В.О.Сухомлинського».

Перед аудиторією виступили Руслана Брайченко – студентка 32-І групи з дослідженням «Ідеї В.О.Сухомлинського в основі формування нової української школи», Вікторія Кучерява – студентка 32-І групи з темою «Висвітлення компетентнісного підходу до якості освіти на засадах ідей В. Сухомлинського», Лілія Кодак  –  студентка 22 групи з питанням «Формування    та    розвиток    творчих    здібностей     учнів  у    творчості      В.О. Сухомлинського», Анастасія Нігуренко – студентка 31 групи з темою дослідження «Психологічне забезпечення реформи освіти   в  призмі  ідей  Василя  Сухомлинського»,  Марія  Самойленко –  студентка 31 групи з виступом «Психолого-педагогічний аспект супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти в контексті ідей В. О. Сухомлинського», Анюта Берко  –  студентка 32-А  групи з дослідженням «В. O. Сухомлинський – генератор ідей сучасної  Нової української школи» (керівник Березывська Т.С.);  Марія Марків – студентка 33 групи з питанням «Педагогічна спадщина                    В.О. Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної школи», Лілія Двигун – студентка 33 групи з дослідженням «Провідні педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в освіті сьогодення» (керівник Жерепа О.П.).

Виступаючі цікаво проаналізували та розкрили ідеї видатного педагога, пов’язали їх із сучасними підходами до Нової української школи. Теоретичні відомості були підкріплені практичними матеріалами, розробленими в презентації-портфоліо про життя та педагогічну діяльність В. О. Сухомлинського. В організації конференції взяли участь викладачі Чечель С.М, Савченко М.В. та бібліотекар Савицька О.В.

У кінці заходу студентам подякували та вручили дипломи учасників науково-теоретичної конференції.

Всі матеріали будуть надруковані в науково-методичному збірнику Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу.

Методичне об’єднання голів комісій психолого-педагогічних дисциплін Центрального регіону України

21 березня 2018 року на базі Ржищівського гуманітарного коледжу  було проведено засідання методичного об’єднання голів циклових комісій психолого-педагогічних дисциплін педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України.  До цього заходу завчасно готувалися викладачі комісії психолого-педагогічних дисциплін нашого коледжу Березівська Т.С., Жерепа О.П., Чечель С.М. та творчі групи студентів коледжу. Вони брали участь у веб-квесті  «А.С.Макаренко – один з найвидатніших педагогів ХХ століття», в рамках якого було підготовлено:

 1. Портфоліо у вигляді презентації, де висвітлено життя, освіту і етапи педагогічної діяльності видатного педагога.
 2. Концептуальний буктрейлер, в якому пропагувалась література А.С.Макаренка. Мета його – привернути увагу до видання, передати думки та світогляд автора книг, прорекламувати ідею творів. Буктрейлер  є засобом  залучення студентів до читання книг видатного педагога.
 3. Буклет-мотиватор, який показує ідеї А.С.Макаренка, їх актуальність сьогодні і які можуть бути використані для подолання викликів сучасного ринкового суспільства. Буклет містить основні ідеї видатного українського педагога – А.С.Макаренка.

Творча група студентів: Кодак Лілія, Скрипничук Ілля та Пащенко Тетяна (керівник Березівська Т.С.) –  підготували портфоліо, намагались дотриматись чіткої структури, красивого оформлення. Вони використали мультимедійні можливості: озвучування, ефекти. Зібрана інформація проаналізована, системно та логічно викладена, відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає своєрідне бачення питання мікрогрупою.

Студенти Довбня Богдан та Сахно Вікторія (керівник Березівська Т.С.) збирали матеріали для створення буктрейлера, в якому використано фотографії, мальовані ілюстрації, зроблено нарізку з фільмів, музичний та текстовий супровід.

Оригінально був виконаний буклет-мотиватор студентами 4-го курсу (керівники Чечель С.М., Жерепа О.П. та Березівська Т.С.), в якому чітко зроблено формат колонок, стиль заголовків і тексту, розташування малюнків і фотографій, графічних елементів буклету. Фон, графіка та ілюстрації акцентують увагу на викладеній інформації, сприяють створенню позитивного враження від роботи. Інформація подана лаконічно, сприймається цільно. Буклет зручний для користування, інформація викладена чітко і ясно, у повному обсязі.

Комісія базового Вищого комунального навчального закладу  Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» розглянула всі творчі доробки студентів та їх керівників і гідно оцінила їхню роботу. Вони отримали дипломи, грамоти, подяки та сертифікати.

Робота психолого-педагогічного семінару в коледжі

Робота педагога вимагає постійної роботи над удосконаленням своїх теоретичних знань, практичних умінь і навичок.  З цією метою в педагогічному коледжі постійно працює психолого-педагогічний семінар, який дає можливості кожному педагогу перебувати у курсі сучасних методів, методик і технологій викладання предметів та дисциплін; знайомитись із досвідом вітчизняних та закордонних колег; застосовувати на практиці все найкраще для того, щоб  заняття  були сучасними і відповідали потребам та інтересам  студента  ХХІ-го сторіччя.

Педагоги коледжу перебувають у постійному пошуку, займаються саморозвитком, який дозволяє їм бути впевненими у своїх можливостях.

Робота психолого-педагогічного семінару спрямована на підвищення професійно-педагогічної культури педагогів і комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу; стимулює процес створення і впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності.

Так на психолого-педагогічних семінарах викладачі комісії психолого-педагогічних дисциплін Березівська Т.С., Жерепа О.П., Попик О.О., Чечель С.М. та Савченко М.В. виступили з досить актуальними питаннями: «Графічні організатори навчального процесу»,  «Конфліктність особистості педагога», «Моделі навчання», «Зовнішня техніка вчителя» та  «Здоров’я педагога: як його зберегти?». Вони використали конкретні приклади, елементи майстер-класу, тести, підготували цікаві презентації. Такі семінари носять теоретично-практичний характер і з цікавістю сприймаються всім педагогічним колективом.

Декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін

З 17 по 27 жовтня 2017 року в педагогічному коледжі проходила декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. Всі заходи, передбачені планом декади, були спрямовані на вирішення проблем формування вільної й відповідальної особистості потенційних учителів, вихователів, що володіють загальною культурою, прогресивним світоглядом, моральною свідомістю, громадянською відповідальністю та професійною компетентністю, підготовку студентів – майбутніх фахівців  початкової та технологічної освіти до розуміння проблем реформування та оновлення Української школи.

Планом декади передбачалось проведення заходів, спрямованих на формування особистості майбутнього вчителя як компетентного, високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної педагогічної діяльності.

У рамках декади було проведено різнопланові  заходи, метою яких було поглиблення інтересу у майбутніх освітян до професії вчителя, збагачення їх досвіду щодо організації та проведення навчально-виховного процесу у сучасній школі, розширення уявлень про сучасні педагогічні технології навчання та виховання школярів.

З цією метою було організовано та проведено святковий вечір до Дня працівників освіти (відповідальна Тарасенко Л.Л.),  педагогічну інформацію «Концепція виховання громадянина за спадщиною В.О.Сухомлинського», для студентів  ІІ-х курсів, «Етичні стосунки студента-практиканта з учнями» для студентів IV-х курсів (відповідальна викладач педагогіки Березівська Т.С.), олімпіаду з педагогіки та психології для студентів  IV та ІІ-х  курсів (відповідальні  Березівська Т.С., Жерепа О.П.,  Попик О.О. та Савченко М.В.), переможцями яких стали:

педагогіка: І місце – Арсентьєва Віта – 41 гр.,

Ріпа Дарія – 42 гр.,

Новохатько Яна – 43 гр.

ІІ місце  – Берлюта Анна – 41 гр.,

Шаблій Ірина  –  42 гр.,

Куц Катерина – 43 гр.

ІІІ місце – Солдатенко Людмила   –  41 гр.,

Киніченко Анжела – 42 гр.,

Вельченко Анжеліка  –  43 гр.

 

психологія:  І місце –  Стрикаль Ольга – 23 гр.,

Шкворець Тетяна – 23 гр.,

Протопоп Єлизавета – 24 гр.

ІІ місце –  Пеньора Василина – 21 гр.,

Багінський Павло – 24 гр.

ІІІ місце – Келип Євгенія – 22 гр.,

Голодько Тетяна – 24 гр.

 

Глибокі, наукові знання з педагогіки показали студенти Федяніна В., Гудзь К. – 41 група, Головіна Л. – 42 група, Якубенко Ю. – 43 група. Вони чітко розкрили всі питання завдань олімпіади, пов’язали теоретичні знання з практикою в школі.

В рамках декади був проведений творчий конкурс серед студентів 4-х курсів «Якою я бачу свою майбутню професію».  Призові місця зайняли студенти:

І місце – Якубенко Юлія – 43 гр.,

ІІ місце – Федяніна Віта та Гудзь Катерина – 41 гр.,

ІІІ місце – Головіна Лідія – 42 гр.

Цікаво  була  представлена  виставка  матеріалів педагогів-гуманістів            В.О. Сухомлинського – «Твори добро, бо ти людина» та О.А. Захаренка –    «Добротворець із Сахнівки»,  яку    підготували викладач Березівська Т.С. та працівники бібліотеки коледжу – Бенеда С.Л., Савицька О.В., та Молчанова М. В..

Впродовж усього періоду декади психолого-педагогічних дисциплін в кабінеті педагогіки діяла виставка науково-методичних матеріалів викладачів циклової комісії, де були представлені методичні доробки з предметів психолого-педагогічного циклу: інструктивні матеріали, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, статті, матеріали конференцій, у яких брали участь викладачі комісії Березівська Т.С., Жерепа О.П., Чечель С.М., Попик О.О., Савченко М.В.. Лаборант кабінету педагогіки та психології Геращенко В.Б. підготувала виставку новинок психолого-педагогічної літератури.

В рамках декади викладач Березівська Т.С. виступила на психолого-педагогічному семінарі з темою «Засоби професійного розвитку майбутніх фахівців  початкової  школи в процесі організації навчальної практики».

Планується проведення педагогічних читань та науково-парактичної конференції до ювілейної дати – 100-річчя від Дня народження В.О.Сухомлинського.

Викладач психології Попик О.О. провела психологічне дослідження адаптації першокурсників у вузі. Інформацію про результати дослідження адаптації студентів у вузі буде зроблено викладачем на загальних зборах батьків першокурсників.

Цікаво проводились бесіди з учнями під час проходження педагогічної практики в групах продовженого дня студентами 41, 42, 43 груп на теми «Криниця совісті». Вони використовували матеріал з досвіду роботи О.А.Захаренка та його послідовників. Студенти використовували відео матеріали, фото матеріали. Такі виховні заходи плануються проводитись і в ІІ семестрі 2017-2018 н.р.

Заходи було проведено на високому методичному  та науковому рівні і сприяли формуванню у студентів переконаності у важливості постійної роботи над власним професійним становленням.

Декада завершилась проведенням підсумкового засідання комісії  з проблеми «Розвитку компетентностей вчителів   як сукупності знань, умінь, навичок, які потрібні для успішного виконання функцій навчання, виховання, розвитку особистості», де виступили  Березівська Т.С., Чечель С.М. та Савченко М.В.

Звіт про проведення декади циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін

З 17 по 28 жовтня 2016 року в педагогічному коледжі проходила декада циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. Всі заходи, передбачені планом декади, були спрямовані на вирішення проблем формування вільної й відповідальної особистості потенційних учителів, вихователів, що володіють загальною культурою, прогресивним світоглядом, моральною свідомістю, громадянською відповідальністю та професійною компетентністю, підготовку студентів – майбутніх фахівців  початкової освіти до розуміння проблем реформування та оновлення початкової освіти.

Планом декади передбачалось проведення заходів, спрямованих на формування особистості майбутнього вчителя як високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної педагогічної діяльності.

У рамках декади було проведено різнопланові  заходи, метою яких було поглиблення інтересу у майбутніх освітян до професії вчителя, збагачення їх досвіду щодо організації та проведення навчально-виховного процесу у сучасній школі, розширення уявлень про сучасні педагогічні технології навчання та виховання школярів.

З цією метою було організовано та проведено святковий вечір до Дня працівників освіти (відповідальна викладач педагогіки Жерепа О.П.),  педагогічну інформацію «Етика спілкування студента-практиканта з учнями» для студентів IV курсів (відповідальна викладач психології Березівська Т.С.), олімпіаду з педагогіки та психології для студентів  IV та ІІ-х  курсів (відповідальні  Чечель С.М.,  Жерепа О.П.,  Попик О.О. та Савченко М.В.), переможцями яких стали:

педагогіка: І місце – Дем’янюк Лілія – 41 гр.,

Антоненко Любов – 42 гр.,

Гой Наталія – 43 гр.

ІІ місце  – Романенко Альона – 41 гр.,

Прядко Карина  –  42 гр.,

Оришеч Лариса – 43 гр.

ІІІ місце – Розсоха Юлія   –  41 гр.,

Кривоніс Вадим  –  43 гр.

психологія:  І місце –  Пріщенко Тетяна -34 гр.,

Бутило Валентина – 23 гр.

ІІ місце –  Сорокіна Альона – 34 гр.,

Богданов Руслан,

 Маняк Олексій –  35 гр.,

   Сарапин Вікторія – 23 гр.

    ІІІ місце –– Смеречинська Іванна         – 21 гр.,

Даценко Дарина – 22 гр.,

Пісковий Ярослав – 35 гр.

Цікаво була представлена виставка матеріалів педагогів-гуманістів

В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі та О.А. Захаренка, яку  підготувала

Березівська Т.С.

Впродовж усього періоду декади психолого-педагогічних дисциплін в кабінеті педагогіки діяла виставка науково-методичних робіт викладачів циклової комісії, де були представлені методичні доробки з предметів психолого-педагогічного циклу: інструктивні матеріали, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, статті, матеріали конференцій, у яких брали участь викладачі комісії, діяла виставка новинок психолого-педагогічної літератури.

Чечель С. М. підготувала студентів 4 курсу до проведення педагогічної інформації для студентів   ІІІ-ІV курсів «80 років від дня народження О.А. Захаренка: 1937-2002». Нею були підібрані цікаві матеріали з життя та творчості О.А.Захаренка. Студенти серйозно підготувалися до проведення цієї інформації.

Викладач психології Попик О.О. провела психологічне дослідження адаптації першокурсників у вузі. Інформацію про результати дослідження адаптації студентів у вузі буде зроблено викладачем на загальних зборах батьків першокурсників.

На достатньо високому рівні відбулися педагогічні читання «Школа О.А. Захаренка як модель сучасної сільської школи»  (відповідальні Березівська Т.С., Жерепа О.П., Савченко М.В.). Перед студентами виступили:

Арсентьєва Віта – 31 гр

Солдатенко Людмила – 31 гр.,

Черепанова Катерина – 31 гр.,

Дуброва Неля – 33 гр.,

Ошека Ольга – 33 гр.,

Богданов Руслан – 35 гр.,

Маняк Олексій – 35 гр.

Цікаво проводились студентами 31 групи бесіди з учнями під час проходження педагогічної практики в школі на теми «Криниця совісті». Вони використовували матеріал з досвіду роботи О.А.Захаренка та його послідовників. Студенти використовували відео матеріали, фото матеріали. Такі виховні заходи плануються проводитись і в ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

Заходи було проведено на високому методичному  та науковому рівні і сприяли формуванню у студентів переконаності у важливості постійної роботи над власним професійним становленням.

Але, в зв’язку з тим, що багато заходів, запланованих на декаду, виходять за рамки термінів, викладачі комісії планують далі працювати над виконанням запланованих заходів, а саме:

 1. Екскурсія в Сахнівську авторську школу О. А. Захаренка з студентами 12, 24 груп. (відповідальні – Березівська Т.С., Чечель С.М.) – листопад, 2015.
 2. Конкурс «Вчитель – моє покликання». (відповідальна – Чечель С.М.) – січень, 2016.
 3. Участь в ІІ турі конкурсу «Вчитель – моє покликання» – (відповідальна – Березівська Т.С., Чечель С.М.) – квітень, 2016.
 4. Науково-практична конференція «Поспішайте робити добро». До 80-річчя від дня народження О.А. Захаренка. (відповідальна Жерепа О.П., Чечель С.М.) – листопад, 2015.
 5. Оформлення педагогічного календаря до 175-річчя від дня народження Х. Алчевської. (відповідальна – Чечель С.М.) – до 30.04.2016.
 6. Радіогазети до 175-річчя від дня народження Х. Алчевської. (відповідальні – Чечель С.М., Жерепа О.П.) – лютий, 2016; квітень, 2016.

Декада завершилась проведенням підсумкового засідання комісії  з проблеми «Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості студента». (Савченко М.В., викладачі)

 

8.11.2016 р

« Older posts