Категорія: Студентський гуртожиток (Page 2 of 2)

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор: Л.М.Семененко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про студентські гуртожитки
Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради 

 

І. Загальні положення

 1. Це положення регламентує функціонування студентських гуртожитків Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, Правила внутрішнього розпорядку.
 2. Студентські гуртожитки призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
 3. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом первинної профспілкової організації.
 4. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
 5. Поселення студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням директора  коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом закладу на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України.
 6. Працівники  навчального закладу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням директора коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом первинної профспілкової організації.
 7. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів  навчального закладу, а також інших організацій забороняється.
 8. У гуртожитках повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи мешканців. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.
 9. Внутрішній розпорядок у гуртожитах встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються керівником  навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та профкомом первинної профспілкової організації .
 10. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором педколеджу.

Continue reading

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор: Л.М.Семененко 

 

П Р А В И Л А
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради

І. Загальні положення 

Ці Правила розроблені у відповідності з Типовими, затвердженими наказом МО № 1004 від 13.11.2007 р.

 1. Поселення студентів, а в окремих випадках викладачів в студентський гуртожиток здійснюється за погодженням із профкомом за ордерами, виданими адміністрацією коледжу.
 2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати коменданту ордер на право зайняти місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, вивчити Правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись з встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком звільнення гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом.
 3. Документи на реєстрацію тих, хто поселяється в гуртожиток, подаються коменданту гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.
 4. Студенти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути в разі необхідності тимчасово переселені в іншу кімнату, або гуртожиток без погіршення житлових умов.

При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох днів від дня виходу відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин мешканець не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спеціальним рішенням адміністрації і профкомом коледжу цей термін може бути продовжений.

Порядок користування гуртожитком студентами, які знаходяться в академічних відпустках, визначається з урахуванням їх побажань адміністрацією коледжу.

Continue reading

Newer posts »